28 september: dag van de apothekersassistent

De apotheken van het Bravis ziekenhuis, wie zijn we en wat doen we?

Het Bravis ziekenhuis heeft meerdere apotheken verspreid over de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal. Op beide locaties is er een poliklinische apotheek en een ziekenhuisapotheek aanwezig. Op locatie Bergen op Zoom is er tevens een instellingsapotheek. De apotheken vormen één vakgroep en werken nauw samen om ervoor te zorgen, dat alle zaken rondom medicatie zo goed en veilig mogelijk voor onze patiënten geregeld worden. Naast apothekersassistenten werken er bij de apotheken ook secretaresses, automatiseringsmedewerkers, logistiek medewerkers, poliklinisch apothekers en ziekenhuisapothekers.

Poliklinische apotheek
De poliklinische apotheken, tevens dienstapotheken voor de regio, verzorgen de medicatie voor patiënten die in de polikliniek, bij de spoedeisende hulp of de huisartsenpost zijn geweest en voor mensen die ontslagen worden uit het ziekenhuis of van de dagbehandeling. Ook medewerkers van het ziekenhuis en mensen die in de buurt wonen zijn voor hun medicatie welkom in de poliklinische apotheek. Deze apotheek verstrekt alle medicatie, die patiënten thuis moeten gebruiken en heeft specialistische medicatie op voorraad, die in openbare apotheken niet altijd direct beschikbaar is.

Bij ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat een patiënt weet welke medicatie nieuw gestart is en of er medicijnen zijn die thuis niet meer gebruikt dienen te worden. De apothekersassistenten van de poliklinische apotheek en de ziekenhuisapotheek nemen dit door met de patiënt. Wanneer de medicatie vanuit de poliklinische apotheek geleverd wordt, krijgt de patiënt een duidelijk medicatieoverzicht mee naar huis en wordt de opgeschoonde medicatie doorgegeven aan de thuisapotheek. Op sommige afdelingen wordt de medicatie zelfs aan bed geleverd door de apothekersassistenten.

Naast “gewone” medicijnen leveren de poliklinische apotheken ook bijzondere specialistische geneesmiddelen, bijvoorbeeld biologische geneesmiddelen tegen reuma en medicatie die onderdeel is van chemokuren. Soms is het mogelijk dat een specialistische behandeling, zoals infusen met antibiotica, thuis wordt voorgezet. De poliklinische apotheek zorgt dan in samenspraak met de specialist en de thuiszorg, dat de benodigde infuuspompjes thuis geleverd worden.

Ziekenhuisapotheek
In de ziekenhuisapotheek komen geen patiënten. Deze apotheek zit intern in het ziekenhuis en levert de medicatie voor de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en tevens alle overige medicijnen, die in het ziekenhuis worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld op de operatiekamers, in de poliklinieken en op de dagbehandeling.

De werkzaamheden van de apothekersassistenten in de ziekenhuisapotheek zijn de laatste jaren sterk veranderd. Zo hadden zij vroeger helemaal geen direct contact met de patiënten en nu ligt daar juist hun kracht. Zodra een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis of binnenkomt op de spoedeisende hulp, komt de apothekersassistent in actie. De apothekersassistent brengt tijdens een opnamegesprek in kaart welke medicatie de patiënt gebruikt en verwerkt dit in het computersysteem van het ziekenhuis. Zo heeft de behandelend arts meteen duidelijk in beeld welke medicatie er in gebruik is. Zodra de patiënt naar huis mag, komt de apothekersassistent langs om door te nemen welke medicatie na ontslag gebruikt moet worden. Indien nodig wordt het recept naar de poliklinische apotheek gestuurd, waar de medicatie opgehaald kan worden.

In de ziekenhuisapotheek worden in speciale “cleanrooms” steriele bereidingen gemaakt door de apothekersassistenten, zoals chemokuren, infusen voor de dagbehandeling, parenterale voeding (voeding per infuus) en antibiotica in pompjes voor thuisbehandeling. Ook maken ze voor de verpleging infusen en injecties klaar en zetten ze de medicijnen, die de patiënten per dag moeten krijgen, klaar in de deelwagens. De apothekersassistenten proberen de verpleegkundigen zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich bezig kunnen houden met de zorg voor de patiënten.

Instellingsapotheek
De instellingsapotheek verzorgt de medicatie voor ca. 1000 verpleeghuisbewoners van Tante Louise. Voor zover dat mogelijk is, wordt de medicatie geleverd in medicijnrollen, waarbij de medicijnen per tijdstip van inname in zakjes zitten. Ook alle overige medicatie, die niet in de zakjes kan, wordt vanuit de instellingsapotheek geleverd. Met verpleeghuizen op 16 locaties in de regio is dat soms een ingewikkelde logistieke uitdaging.
De ziekenhuisapothekers en de apothekersassistenten van de instellingsapotheek onderhouden intensief contact met de specialisten ouderengeneeskunde van Tante Louise en zorgen samen voor een veilige medicatievoorziening.

Corona en de apotheken van Bravis
Ook tijdens de drukke periodes, waarin we als samenleving te maken hadden met vele ziekenhuisopnames in verband met het Coronavirus, hebben wij als apotheken ons steentje bijgedragen. De apothekersassistenten waren aan het werk voor de Corona-afdelingen en de intensive care met het klaarzetten van medicatie. Waar mogelijk werden werkzaamheden van de verpleging overgenomen, zoals bv. het optrekken van spuiten met antibiotica.
Daarnaast waren de apotheken vanaf het begin betrokken bij het organiseren van de vaccinaties van risico-patiënten, zorgpersoneel en verpleeghuisbewoners. De apothekersassistenten hebben letterlijk duizenden spuitjes met het Coronavaccin opgetrokken.