Kwaliteit

terug naar startpagina veilige zorg

Kwaliteitsindicatoren 

De Nederlandse gezondheidszorg wil transparant zijn. De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en inzichtelijk gemaakt door middel van zogenaamde prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren. Hierdoor verbetert de kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen. Transparantie vergroot ook de keuzevrijheid van patiënten. Het Bravis ziekenhuis onderschrijft deze ontwikkeling van harte. Hierdoor bieden wij onze patiënten de mogelijkheid om te kiezen op basis van kwaliteit.

Qualicor Europe

Qualicor Europe (voorheen NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door te participeren in de ontwikkeling van kwaliteitsnormen binnen het wereldwijd toegepaste Qmentum Global programma. Deze kwaliteitsnormen dienen als uitgangspunt voor de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Qualicor Europe komt voort uit de zorgsector zelf. Het instituut is onder andere opgericht door de brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De normen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen, zijn ontwikkeld door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg. Het veiligheidsaspect is een vast onderdeel geworden van de normen. Toetsing vindt plaats door speciaal opgeleide collega's uit andere zorginstellingen. Meer informatie vindt u op www.qualicor.eu

Ziekenhuischeck

Het Bravis ziekenhuis meet ieder jaar de kwaliteit van zorg. De cijfers worden gebruikt om de zorg steeds verder te verbeteren. Patiënten kunnen op de website www.ziekenhuischeck.nl betrouwbare informatie vinden over kwaliteitsthema's zoals onder andere patiëntervaringen, wachttijden, patiënttevredenheid, controle medicijnen, ouderenzorg, pijnscore en sterftecijfers. Ook biedt de website de mogelijkheid om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Klanttevredenheidsonderzoeken

U moet erop kunnen rekenen dat u in goede en veilige handen bent en dat het Bravis ziekenhuis aantoonbare kwaliteit levert. Daarom zijn wij continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. In het kader van kwaliteitsbeleid worden in het Bravis ziekenhuis regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden.

Ziekenhuischeck Bravis.jpg

Ziekenhuischeck

Via ziekenhuischeck.nl  toont het Bravis ziekenhuis cijfers over de kwaliteit van zorg.

logo keurmerk.png

Kwaliteitscertificeringen

Het Bravis ziekenhuis hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar zorg. Deze kwaliteit wordt continue gemonitord en verbeterd.