Kwaliteit

Kwaliteitsindicatoren 

De Nederlandse gezondheidszorg wil transparant zijn. De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en inzichtelijk gemaakt door middel van zogenaamde prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren. Hierdoor verbetert de kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen. Transparantie vergroot ook de keuzevrijheid van patiënten. Het Bravis ziekenhuis onderschrijft deze ontwikkeling van harte. Hierdoor bieden wij onze patiënten de mogelijkheid om te kiezen op basis van kwaliteit.

NIAZ

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Het NIAZ komt voort uit de zorgsector zelf. Het instituut is onder andere opgericht door de brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De normen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen, zijn ontwikkeld door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg. Het veiligheidsaspect is een vast onderdeel geworden van de normen. Toetsing vindt plaats door speciaal opgeleide collega's uit andere zorginstellingen. Meer informatie vindt u op www.niaz.nl

Kwaliteitsvenster

Patiënten kunnen in het zogeheten Kwaliteitsvenster betrouwbare informatie vinden over tien kwaliteitskenmerken van het Bravis ziekenhuis. Het Kwaliteitsvenster bestaat uit 10 online 'kaarten', waarop de volgende kwaliteitsthema's staan: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, keurmerken, sterftecijfers, infecties en tevredenheid van medewerkers.

Klanttevredenheidsonderzoeken

U moet erop kunnen rekenen dat u in goede en veilige handen bent en dat het Bravis ziekenhuis aantoonbare kwaliteit levert. Daarom zijn wij continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. In het kader van kwaliteitsbeleid worden in het Bravis ziekenhuis regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden.

textblock4.png

Kwaliteitsvenster

De kwaliteit van ons ziekenhuis op 10 verschillende onderwerpen. Bekijk onze scores

logo keurmerk.png

Keurmerken

Landelijke organisaties kennen keurmerken toe wanneer zorg op hoog niveau wordt geleverd. Het Bravis ziekenhuis heeft diverse keurmerken.