Kunst kijken in het ziekenhuis

Kunst draagt bij aan een prettige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het zorgt voor afleiding, levert stof tot praten of leidt tot een overpeinzing over de betekenis. Naast permanente kunstwerken zijn op beide hoofdlocaties van Bravis ook wisselende exposities te bewonderen. 

De wisselende kunstexpositieruimte in Roosendaal, genaamd Oase, is te vinden bij de poliklinieken KNO, Chirurgie en Orthopedie. De ruime opzet en mooie lichtinval in de Oase bieden de mogelijkheid om driedimensionale kunstwerken tentoon te stellen. En ook de naastgelegen expositiegang biedt voldoende mogelijkheden voor mooie tentoonstellingen.
Vaste kunstwerken in deze Oase zijn de twee houten beelden van kunstenaar Gerhard Lentink.

In Bergen op Zoom zijn de wisselende tentoonstellingen te vinden in Bravis Plaza en in de POS-gang van de polikliniek van locatie Bergen op Zoom

Opdracht voor gedenkkunstwerk(en)

Het Bravis ziekenhuis heeft kunstenaars uitgenodigd een gedenkkunstwerk te ontwerpen voor de ziekenhuizen in Roosendaal en in Bergen op Zoom. Het kunstwerk is bedoeld als een fysieke plaats voor nabestaanden om terug te keren en in alle rust te herdenken.

Apart, maar toch samen
Geïnteresseerde kunstenaars kregen de opdracht mee twee kunstwerken te maken. Deze worden aanvankelijk prominent zichtbaar, maar wel uit de directe loop van het publiek, buiten bij de hoofdingangen van beide ziekenhuizen geplaatst. Ondanks de afstand tussen beide locaties dienen de twee kunstwerken in ontwerp of symboliek toch één geheel te vormen, want later zullen beide kunstwerken als één kunstwerk worden opgenomen in het bouwplan van het nieuwe Bravis en samengevoegd een nieuwe plaats krijgen bij de nieuwbouw.

Nog drie inzendingen in de race
De oproep heeft veel reacties opgeleverd. Na twee selectierondes zijn nog drie inzendingen in de race:

  • 'Wat blijft' door Karin Colen
  • 'Hart en Ziel' door Laura Weeber en Milou van Ham
  • 'Bloemen als troost' door Linda Nieuwstad

Dank voor uw stem!
Van 15 februari t/m 7 maart waren de ontwerpen te bezichtigen in De Oase in de polikliniek in Roosendaal. Met een QR-code ter plaatse en via berichten op onze social media en website zijn patiënten, bezoekers, medewerkers en andere geïnteresseerden uitgenodigd mee te stemmen op het ontwerp van hun voorkeur. Dat heeft u in grote getalen gedaan. Er zijn een kleine 1000 stemmen uitgebracht. Dank daarvoor!

Hoe nu verder
Deze stemmen worden meegewogen in de laatste ronde van de speciaal samengestelde selectiecommissie, die vervolgens haar eindkeuze voorlegt aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft de formele opdracht voor het definitieve ontwerp aan 'de winnaar'. 

Het is nog even spannend dus. Het streven is het tweedelige kunstwerk op de locatie Roosendaal en Bergen op Zoom in juni te onthullen. We houden u op de hoogte!