ANBI

Algemene gevens

Stichting Bravis ziekenhuis

Postadres
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadressen
Boerhaavelaan 25                              Boerhaaveplein 1                         
4708 AE Roosendaal                          4624 VT Bergen op Zoom

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer B0.18.54.78.15.84
KvK-nummer 62350080 
AGB code 6011036


Doelstelling

Stichting Bravis ziekenhuis heeft ten doel vanuit een interlevenbeschouwelijke levensvisie te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enigerlei reden medisch-specialistische en verpleegkundige bijstand behoeven, alsmede het bevorderen van verantwoorde en resultaatgerichte gezondheidszorg, een en ander in de ruimste zin.


De bestuurders en hun functies

Mevrouw drs. T.H. (Bianka) Mennema-Vastenhout, voorzitter Raad van Bestuur
De heer drs. J.M.C. (Albert Jan) Mante, lid Raad van Bestuur 


Beloningsbeleid

Bestuurders Bravis ziekenhuis
De beloning van de leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de NVZD advies regeling. Jaarlijks wordt het salaris geïndexeerd op basis van de Code Beloning Bestuurders Zorg.

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld in de toelichting op de jaarrekening 2013. Het niveau van de bezoldiging is sinds zes jaar bevroren en valt binnen de normen die door de NVTZ zijn gesteld. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren.

Personeel
Beloningsbeleid voor personeel vindt plaats volgens de CAO ziekenhuizen.


Overige linken

Jaardocumenten
Beleidsplan 2019-2021