Jaarverslagen

In de jaarverslagen beschrijft het ziekenhuis uitgebreid welke veranderingen aan de orde waren en welke verbeteringen zijn gerealiseerd. Op deze wijze legt het Bravis ziekenhuis maatschappelijke verantwoording af.

Jaardocument 2017
Jaarrekening 2017

Hieronder vindt u de digitale versies van voorgaande jaren. 
Jaardocument 2016 
Jaarverslag Medische Staf Bravis ziekenhuis 2016
Jaardocument van 2015 of bekijk de Highlights hieruit.                                            

Jaardocument 2014 Roosendaal 
Jaardocument 2014 Bergen op Zoom
Jaardocument 2013 Roosendaal 
Jaardocument 2013 Bergen op Zoom 
Publieksversie jaardocument 2013 Bergen op Zoom

Jaarverslag Medische staf Bravis ziekenhuis 2015 
Jaarverslag Medische Staf 2013                                         
                                                                  

* Als het document niet in beeld komt, kunt u hier het programma Adobe Reader downloaden.