Clientenraad

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van het ziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds centraal staat. Onder cliënten wordt  verstaan: (toekomstige) patiënten, familieleden en bezoekers van het Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal, alsmede de poliklinieken en andere medische centra die onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen.

workplace-1245776_1920.jpg

Wat doet de Cliëntenraad?

paper-3213924_1920.jpg

Verklaringen en standpunten Cliëntenraad

contact-us-2993000_1920.jpg

Bereikbaarheid Cliëntenraad

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun deskundigheid en hun betrokkenheid zijn benoemd. Leden van de Cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Leden van de Cliëntenraad worden, op voordracht van de Cliëntenraad, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur. Vacatures worden via de gebruikelijke openbare communicatiemiddelen bekendgemaakt. De huidige leden zijn;

D
G
  • Geel van.png

    Cor van Geel

    Woonplaats: Nieuw Vossemeer Functie: vice-voorzitter

H
  • Hoek.png

    Gabri Hoek

    Woonplaats: St. Maartensdijk Functie: lid

K
L
T
V