Over Bravis

Het Bravis ziekenhuis is het ziekenhuis in westelijk West-Brabant. Met hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal, vijf Bravispunten en een polikliniek in Etten-Leur brengen wij de zorg dichtbij onze inwoners. Door onze kennis en kunde zo te bundelen versterken we wat we al heel lang succesvol doen, namelijk samenwerken. Met collega's in het ziekenhuis, met de zorgverleners om ons heen, met zorgverzekeraars én met de patiënt. Door goed samen te werken zijn we in staat afzonderlijke zorg naar uitzonderlijke kwaliteit te brengen. Zodat we de uitdagingen van de toekomst nog beter aankunnen.

In de film van Bravis vertellen patiënten en collega's met passie wat 'Samen word je beter' voor hen betekent.

Bravis heeft een visiedocument opgesteld over de toekomst van medisch-specialistische zorg in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. In het visiedocument leest u meer over de vernieuwingen in de ziekenhuiszorg voor de komende jaren.

Bekijk hieronder de animatie "het nieuwe Bravis".

Het Bravis ziekenhuis biedt een breed palet van medisch-specialistische zorg voor de regio West-Brabant. 

Kengetallen

Enkele kengetallen Bravis ziekenhuis per 31-12-2022 Aantallen
Aantal fysieke bedden 587
Medisch specialisten 294
Personeelsleden (gemiddeld aantal fte) 2.098
Aantal opnamen 22.248
Aantal verpleegdagen  107.550
Gemiddelde verpleegduur (in dagen)  4,8
Aantal dagbehandelingen  18.541
Aantal langdurige observaties 7.867
Unieke patiënten* 147.460
Totale bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €) 387.277
Balanstotaal (in 1.000 €)    277.152

(* eerste polikliniekbezoeken en belconsulten)

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis wordt gevormd door het gebied Westelijk Noord-Brabant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk.

Algemene gegevens

Stichting Bravis ziekenhuis

Postadres
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadressen
Boerhaavelaan 25                     Boerhaaveplein 1
4708 AE Roosendaal                 4624 VT Bergen op Zoom

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer B0.18.54.78.15.84
KvK-nummer 62350080
AGB code 6011036

Het Bravis ziekenhuis is aangesloten bij:

  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
  • het Netwerk Acute Zorg Brabant

Klokkenluidersregeling

Het Bravis ziekenhuis beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze regeling beschrijft de wijze waarop een melding kan worden gedaan en de bescherming die de melder krijgt. Lees meer

 

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ  Roosendaal

088 - 70 68 000

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

Bezoekadres:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

088 70 68 000

Ziekenhuischeck Bravis.jpg

Ziekenhuischeck

Via ziekenhuischeck.nl  toont het Bravis ziekenhuis cijfers over de kwaliteit van zorg.

luchtfoto oud 28-11.jpg

Historie Bravis ziekenhuis

Op 1 januari 2015 is de fusie tussen het Franciscus ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom een feit. 

Neem contact op met het Bravis ziekenhuis

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven van de laatste nieuws binnen het Bravis ziekenhuis? Houd onze nieuwsberichten en agenda goed in de gaten!

Locaties