Over Bravis

Het Bravis ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Door onze kennis en kunde zo te bundelen versterken we wat we al heel lang succesvol doen, namelijk samenwerken. Met collega's in het ziekenhuis, met de zorgverleners om ons heen, met zorgverzekeraars én met de patiënt. Door goed samen te werken zijn we in staat afzonderlijke zorg naar uitzonderlijke kwaliteit te brengen. Zodat we de uitdagingen van de toekomst nog beter aankunnen.

Het Bravis ziekenhuis heeft een dynamisch beleidsplan op gesteld. Hier kunt u de publieksversie van het beleidsplan lezen. Om de woorden in het beleidsplan nog meer kracht bij te zetten is een korte animatie gemaakt. Op speelse manier worden de thema's uit het beleidsplan in beeld gebracht. (Het filmpje is ondertiteld.)

 

Het Bravis ziekenhuis biedt een breed palet van medisch-specialistische zorg voor de regio West-Brabant. 

Kengetallen

Enkele kengetallen Bravis ziekenhuis per 31-12-2017 Aantallen
Aantal bedden 574
Medisch specialisten 271 
Personeelsleden (gemiddeld aantal fte) 2.023 
Aantal opnamen 29.681 
Aantal verpleegdagen  135.354 
Gemiddelde verpleegduur (in dagen)  4.6 
Aantal dagbehandelingen 28.995 
Aantal langdurige observaties 1.581
Polikliniekbezoeken (excl. nevenstichtingen) 491.498 
Totale bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €) 304.615
Balanstotaal (in 1.000 €) 246.302 


Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis wordt gevormd door het gebied Westelijk Noord-Brabant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk.

Algemene gegevens

Stichting Bravis ziekenhuis

Postadres
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

Bezoekadressen
Boerhaavelaan 25                     Boerhaaveplein 1
4708 AE Roosendaal                 4624 VT Bergen op Zoom

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer B0.18.54.78.15.84
KvK-nummer 62350080
AGB code 6011036

Klokkenluidersregeling

Het Bravis ziekenhuis beschikt over een klokkenluidersregeling. Deze regeling beschrijft de wijze waarop een melding kan worden gedaan en de bescherming die de melder krijgt. Lees meer

 

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Roosendaal

Bezoekadres:
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ  Roosendaal

088 - 70 68 000

Contactgegevens Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

Bezoekadres:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

Postadres:
Postbus 999
4700 AZ Roosendaal

088 70 68 000

Ziekenhuischeck Bravis.jpg

Ziekenhuischeck

Via ziekenhuischeck.nl  toont het Bravis ziekenhuis cijfers over de kwaliteit van zorg.

luchtfoto oud 28-11.jpg

Historie Bravis ziekenhuis

Op 1 januari 2015 is de fusie tussen het Franciscus ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom een feit. 

Neem contact op met het Bravis ziekenhuis

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven van de laatste nieuws binnen het Bravis ziekenhuis? Houd onze nieuwsberichten en agenda goed in de gaten!

Locaties