MijnBravis

MijnBravis is het patiëntenportaal van het Bravis ziekenhuis. Via MijnBravis kunt u in het patiëntendossier uw medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn. U logt in met uw persoonlijke DigiD.

Log in op MijnBravis

Als u bent ingelogd kunt u:  

  • Gedeeltes van uw medisch dossier inzien
  • Afspraken inzien en deels verplaatsen *
  • Vragenlijsten voor uw behandeling invullen
  • Uitslagen van onderzoeken inzien
  • Online contact hebben met uw zorgverlener
  • Persoonlijke gegevens wijzigen
    (N.B. In MijnBravis wordt alleen de basisverzekering vermeld.  Aanvullende verzekeringen worden niet getoond).

* Nieuw: afspraak maken voor bloedafname
Om bloed te laten prikken in een van onze poliklinieken heeft u een afspraak nodig. Via MijnBravis kunt u nu zelf de afspraak voor bloedafname inplannen of wijzigen. Deze optie is te vinden onder het menu item Afspraken > Afspraak maken.
U krijgt een aantal vragen die u moet beantwoorden om zo tot de gewenste afspraak/plancombinatie te komen. Daarna kunt u zelf een plaats in de agenda van het bloedprikken kiezen.

Heeft u hulp nodig? De vrijwilligers van de DigiTuin helpen u graag!

Afschrift, correctie en vernietiging van uw medisch dossier