Medisch Psychiatrische Unit (MPU) in het Bravis ziekenhuis

terug naar startpagina psychiatrie

Het Bravis ziekenhuis heeft een Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Op deze afdeling worden uw psychiatrische en lichamelijke klachten en hun onderlinge wisselwerking gelijktijdig geobserveerd en behandeld. We hebben 10 kamers zo ingericht dat we daar lichamelijke zorg kunnen bieden. Bovendien zijn onze medewerkers geschoold en werken we nauw samen met de andere specialismen in het ziekenhuis. Door deze aanpak verloopt de behandeling sneller en beter.

De MPU is opgezet en ontwikkeld volgens de laatste standaarden en voldoet aan de Veldnormen MPU (Veldnormen MPU) en de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie (Generieke-modules/ziekenhuispsychiatrie).

De MPU bevindt zich op de PAAZ van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

Behandeling op de MPU

Het behandelteam van deze afdeling is opgeleid om zowel psychiatrische als lichamelijke klachten te behandelen. Hierbij maakt het niet uit voor welke klachten u in eerste instantie bent opgenomen. De MPU biedt rust en ruimte die nodig zijn voor uw herstel. Een opname op de MPU hoeft niet lang te duren. Het richt zich in eerste instantie op het stabiliseren van uw klachten.      

Voorbeeld

U ligt opgenomen met verslechtering van Parkinsonklachten en  u heeft een longontsteking. Door uw medicatie en lichamelijke toestand bent u somber geworden en heeft u nergens meer zin in. Uw behandelend specialist stelt voor om  tijdelijk opgenomen te worden op de MPU. Daar kan de behandeling van uw Parkinsonklachten en uw longontsteking  doorgaan terwijl  gelijktijdig uw klachten van somberheid behandeld  worden.

Aanmelding op de MPU

U kunt op de MPU opgenomen worden als u als patiënt in het Bravis Ziekenhuis ligt. Daarbij verwacht uw behandelend specialist dat u sneller herstelt als gelijktijdig gekeken wordt naar uw psychiatrische klachten.

Ook via uw huisarts of andere verwijzer kunt u, in overleg met de behandelend psychiater van de MPU, op deze afdeling opgenomen worden.

Opname op de MPU

U wordt opgenomen op een eenpersoonskamer voorzien van alle medische voorzieningen. Verpleegkundigen op de MPU dragen het Bravis uniform. U ontvangt kwalitatief hoogstaande medische zorg zoals u dat in de rest van het ziekenhuis gewend bent. Daarnaast biedt de verpleegkundige op de MPU psychiatrische ondersteuning.

Als uw toestand het toelaat kunt u gebruik maken van het therapeutisch aanbod van de PAAZ. Er wordt gekeken naar uw mogelijkheden en beperkingen en de therapie wordt hierop aangepast.

Zodra uw lichamelijke en/of psychiatrische toestand stabiliseert, overlegt de behandelend psychiater met u en uw verwijzer over een eventuele vervolgbehandeling.

Juni_PAAZ_Koelman.jpg

Interview: Psychische en lichamelijke klachten tegelijk behandeld

Ongeveer 60 procent van de psychiatrische patiënten heeft ook een lichamelijke aandoening. Bij de mensen met een lichamelijke ziekte spelen bij 30 procent ook psychische klachten een rol. In het Bravis ziekenhuis kunnen deze patiënten tegelijk aan beide klachten geholpen worden. De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) heeft 10 van de 24 bedden zo ingericht dat op een uitstekende manier ook lichamelijke zorg verleend kan worden. Een succesvolle aanpak waar de patiënt veel baat bij heeft.