Dhr. R. Hoek

Specialismen / Afdelingen

Dhr. R. Hoek

Longarts

De heer Hoek is sinds 2023 verbonden aan het Bravis ziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene longziekten, COPD, infectieziekten, tuberculose, pulmonale schimmelinfecties, bronchiëctasieën. 

BIG-nummer 29063114101

Opleiding

  • Studie geneeskunde in België (UHasselt) en Rotterdam (Erasmus Universiteit)
  • Vooropleiding interne geneeskunde: Amphia ziekenhuis te Breda
  • Opleiding longziekten en Tuberculose: Erasmus MC te Rotterdam, Groote Schuur ziekenhuis te Kaapstad, Zuid-Afrika
  • Werkervaring 2010-2022 staflid afdeling longziekten Erasmus MC (aandachtsgebieden longtransplantatie en pulmonale infectieziekten (incl. Cystic Fibrosis)).

De beste zorg op de juiste plek

"Ik ga voor de beste zorg op de juiste plek. Hierbij wordt de zorg steeds meer op maat georganiseerd rondom een patiënt in plaats van via afzonderlijke afdelingen. Dit vereist goede overlegstructuren en communicatie met huisartsen enerzijds en gespecialiseerde centra anderzijds.

Als longarts behandel ik patiënten met ‘algemene’ longziekten en leg ik mij verder toe op de zorg voor mensen met COPD, infectieziekten, tuberculose en bronchiëctasieën.
Naast mijn dagelijks werk als longarts heb ik een aanstelling in het Erasmus MC als onderzoeker op het gebied van COVID-19 en longtransplantatie. Deze combinatie is voor mij zeer uitdagend".

Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties
Via Pubmed

Promotieonderzoek: 2017-heden, ‘Clinical Studies in Lung Transplantation’, Erasmus MC