Mw. M. Tijnagel

Specialismen / Afdelingen

Mw. M. Tijnagel

Uroloog

Mevrouw Tijnagel is sinds september 2017 aan het Bravis Ziekenhuis verbonden als uroloog. Haar aandachtsgebieden zijn nierstenen en functiestoornissen van de urinewegen, zoals incontinentie en overactieve blaas.

BIG nummer 09064766401

Opleiding

Zij volgde haar studie geneeskunde in Leiden. Zij volgde haar opleiding tot uroloog in het Erasmus MC in Rotterdam en het Amphia ziekenhuis in Breda. Zij heeft tevens het Europees Urologen met goed gevolg afgelegd, waardoor zij zichzelf “Fellow of the European Board of Urology” mag noemen.

Een band met de patiënt

"Ik heb voor dit vak gekozen omdat je binnen de urologie een patiënt gedurende het hele zorgproces volgt. Je ziet iemand zelf op het spreekuur. Doet zelf aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een cystoscopie (“in de blaas kijken”). Operaties voer je zelf uit. En tenslotte zie je iemand op nacontrole. Dit maakt het werk afwisselend en op deze manier krijg je echt een band met een patiënt."

Publicaties en lidmaatschappen

  • Lid van de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie
  • Lid van de EAU (European Association of  Urology)
  • Lid commissie Urologisch Vaardigheden Onderwijs

Publicaties beschreven in pubmed.