Mw. M. Maat

Specialismen / Afdelingen

Mw. M. Maat

Gezondheidszorgpsycholoog

Mevrouw Maat was van 2016-2017 werkzaam bij de PAAZ van het Bravis ziekenhuis en ze is sinds juni 2019 opnieuw aan het ziekenhuis verbonden, nu bij de afdeling medische psychologie.

BIG nummer 39923686025

Specialisatie

Haar aandachtsgebieden zijn stemmingsproblemen, angstklachten en psychische klachten als gevolg van somatische problemen, rouw en persoonlijkheidsproblematiek.

Opleiding

Mevrouw Maat volgde onderstaande opleidingen:

  • Studie psychologie, Leiden
  • Postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, Utrecht
  • Postdoctorale opleiding tot cognitief gedragstherapeut, Utrecht

Iedereen kan ziek worden

"Iedereen kan ziek worden, maar op school leren we meestal niet hoe we met ziekte, (blijvende) beperkingen en afscheid moeten omgaan. Als het niet goed lukt om u aan te passen aan een veranderd leven, dan kan het fijn zijn als er iemand is die even met u mee wil wandelen. Dat meewandelen doe ik graag, om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat u weer zin heeft in de dag en weer dingen durft te ondernemen.”

Publicaties, lidmaatschappen, nevenfuncties

Publicaties

  • De Gught, V., Garcia, F.K., den Engelsman, M. en Maes, S. Do changes in illness perceptions, physical activity and behavioural regulation influence fatigue severity and health-related outcomes in CFS patients. Journal of psychosomatic research, 2017, DOI. 10.1016/j.jpsychores.2017.02.009
  • De Gught, V., Garcia, F.K., den Engelsman, M. en Maes, S. Differences in physical and psychosocial characteristics between CFS and fatigued Non-CFS patients, a case-control study. International journal of behavioural medicine, 2016, DOI.10.1007/s12529-016-9544-0

Lidmaatschappen

  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGZP)
  • Lid van Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCt)