Mw. L. Link

Specialismen / Afdelingen

Mw. L. Link

Internist-nefroloog

Specialisatie

Haar specialisatie is interne geneeskunde-nefrologie. In het Bravis ziekenhuis oefent zij de interne geneeskunde in de volle breedte uit. Ze werkt in de polikliniek interne geneeskunde en op de dialyse-afdeling. 

Opleiding

Voor het algemene deel van haar opleiding tot internist was mevrouw Link werkzaam in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, verbonden aan het UMC Maastricht. Voor het vervolg van haar Nefrologie differentiatie stapte zij over naar het UMC Nijmegen waar zij haar opleiding voltooide.
 

Mw L. Link:

"Ik ben internist geworden om de geneeskunde in de volle breedte uit te oefenen. Het is een veelzijdig vak met zowel acute als chronische zorg. Wat betreft de nefrologie vind ik speciaal dat je de kans krijgt om patiënten in verschillende fasen van hun ziekte te begeleiden; van aanvankelijk behandeling van de nierziekte, tot in de loop van de tijd achteruitgang van nierfunctie met begeleiding van het nierfalen naar transplantatie of nierfunctievervangende behandeling." 

Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties beschreven in Pubmed.
Lidmaatschap Nederlandse Internisten Vereniging.
Lidmaatschap Nederlandse Federatie voor Nefrologie