Mw. dr. K. Pagano Mirani

Klinisch chemicus

Mevrouw Pagano is sinds september 2002 verbonden aan het Bravis ziekenhuis als Klinisch Chemicus. Haar aandachtsgebied is hematologie met specifiek bloedtransfusie, hemovigilantie en beenmergdiagnostiek.

Opleiding

De opleiding tot arts heeft zij in Leiden gevolgd evenals haar pomotieonderzoek (Diurnal variations in human triglyceride metabolism). Haar specialisatie tot arts klinische chemie heeft zij gedaan in het voormalige Sophia Ziekenhuis Zwolle.

Publicaties en lidmaatschappen

  • Publicaties: Meerdere publicaties tijdens promotiewerkzaamheden
  • Lidmaatschappen:
    • Nld Vereniging voor Hematologie, Nld Vereniging voor Bloedtransfusie
    • Nld Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)
  • Nevenfuncties: hemovigilantiefunctionaris Bravis, lid commissie vakgroepvisitatie NVKC