Mw. C.J.B. Verdult

Specialismen / Afdelingen

Mw. C.J.B. Verdult

Poliklinische apotheker

Mevrouw Verdult is sinds 2019 verbonden aan het Bravis ziekenhuis. Haar aandachtsgebied is transmurale zorg (bijv. antibiotica IV, TPV en oncologische zorg thuis).

BIG-nummer 19926505017

Opleiding

  • Bachelor (2013-2016): Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Leiden
  • Master (2016-2019): Farmacie, Universiteit Leiden/LUMC
  • Specialisatie (2021-heden): Openbare farmacie, KNMP

Ervoor zorgen dat patiënten met een goed gevoel de apotheek verlaten.

"Mijn vak kent vele mooie kanten. Allereerst het zorgdragen voor veilig medicijngebruik na ontslag of poli-bezoek. Ervoor zorgen dat patiënten met een goed gevoel de apotheek verlaten.
Daarnaast de ontwikkelingen binnen de farmaceutische zorg. Met name het steeds meer verplaatsen van zorg, die voorheen alleen in het ziekenhuis plaats kon vinden, naar de thuissituatie.
Ook vind ik het mooi om te zien dat apothekers, waar zij voorheen als doosjesschuivers werden weggezet, nu steeds vaker als medebehandelaars worden gezien."

Publicaties, lidmaatschappen en nevenfuncties

Publicatie
Makeham, M.; Pont, L.; Verdult, C.; Hardie, R.A.; Raban, M.Z.; Mitchell, R.; Purdy, H.; Teichert, M.; Ingersoll, A.; Westbrook, J.I., The General Practice and Residential Aged Care Facility Concordance of Medication (GRACEMED) study, International Journal of Medical Informatics, 2020-11-01, doi:10.1016/j.ijmedinf.2020.104264

Nevenfunctie
Bestuurslid van de Apothekersvereniging Midden- en West Brabant (AMWB), portefeuille onderwijs. In deze functie voert zij gesprekken met farmaceuten om samen met hen interessante, geaccrediteerde nascholingen te verzorgen voor openbare en ziekenhuisapothekers in de regio (Bravis – Amphia – ETZ).