Mw. A. Holthuis

Specialismen / Afdelingen

Mw. A. Holthuis

SEH-arts

Specialisatie

Haar specialisatie is Spoedeisende geneeskunde. Als SEH-arts heeft zij mede de regie en verantwoordelijkheid over de medische zorg op de spoedeisende hulp. Daarnaast geven de SEH-artsen leiding aan het reanimatieteam en spoed-interventie-team in de kliniek.

Opleiding

Mevrouw Holthuis studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgde de specialisatie tot SEH-arts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Publicaties en lidmaatschappen

Lid van de calamiteitenonderzoekscommissie en IFMS-commissie (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).