Mw. dr. P.M.L.H. Vencken

Specialismen / Afdelingen

Mw. dr. P.M.L.H. Vencken

Gynaecoloog

Mevrouw Vencken is sinds 2012 aan het Bravis ziekenhuis verbonden.

Specialisatie

Haar specialisatie is gynaecologische oncologie. Dit houdt in dat zij zich bezighoudt met de diagnostiek en (meestal) operatieve behandeling van vrouwen met gynaecologische kanker. Verder is zij gespecialiseerd in erfelijke tumoren.

Buiten deze aandachtsgebieden houdt zij zich ook bezig met de algemene gynaecologie en verloskunde.

Opleiding

Mevrouw Vencken volgde de opleiding tot arts in Maastricht. Hier is zij cum laude afgestudeerd. Hierna heeft zij haar specialisatie tot gynaecoloog in Rotterdam gedaan (Erasmus MC en SFG).

In 2014 is zij gepromoveerd op een onderzoek over erfelijke eierstokkanker (BRCA1 and BRCA2-associated ovarian cancer: different diseases?)

Dynamisch vak

"Ik ben gynaecoloog geworden omdat dit een heel leuk, breed en gevarieerd vak is. Je ziet patiënten van alle leeftijden, doet veel diagnostiek zelf en geen dag is hetzelfde. De ene dag doe ik operaties, de andere dag zie ik patiënten in het oncologiecentrum of op de gynaecologische polikliniek en de andere dag heb ik verloskamerdienst. Gynaecologie is een heel dynamisch vak waarbij er veel acute situaties kunnen optreden, wat ik een uitdaging vind om dit goed op te lossen.

Het Bravis ziekenhuis is een erg prettig ziekenhuis om in te werken met een diverse patiëntenpopulatie uit drie provincies. Onderlinge contacten met collega’s van andere specialismen verlopen goed, wat een voorwaarde is om je werk als specialist goed uit te kunnen voeren."