Specialismen / Afdelingen

Dr. J. Flipse

Oogarts

De heer Flipse is sinds 1997 aan het Bravis ziekenhuis verbonden als oogarts. Zijn aandachtsgebieden zijn cataractchirurgie (staaroperatie) en aandoeningen op het grensvlak van de Oogheelkunde en de Neurologie.

BIG nummer 89020973501

Opleiding

De heer Flipse heeft zijn opleiding geneeskunde gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna is hij gepromoveerd op het onderwerp: beeldverwerking tijdens hoofd- en oogbewegingen.

Zijn specialisatie tot oogarts (1991-1996) heeft hij gevolgd aan het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en Universiteit van Oranje Vrijstaat Bloemfontein in Zuid-Afrika.

Vervolgens heeft hij op afdeling Fysiologie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoek gedaan naar vroege opsporing van stoornissen in de oogbewegingen van patiënten met multiple sclerose. Later heeft hij zich in het Oogziekenhuis in Rotterdam verder bekwaamd in het uitvoeren van staaroperaties.

Combinatie zorg en techniek

"Het interessante aan mijn vak is de combinatie van zorg (en de daarmee samenhangende sociale aspecten) en techniek. Ik heb grote interesse in werking van zintuigen (zintuigfysiologie)."

Publicaties en lidmaatschappen

  • Publicaties in het kader van (promotie) onderzoek destijds (periode 1985-1995)
  • Lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).
  • Lid van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
  • Lid van de Vereniging van Cataract (staar) en refractieve chirurgie Europa (ESCRS).