Specialismen / Afdelingen

Dr. J. Bruijn

Kinderarts- Kinderneuroloog

Dr. Bruijn is vanaf februari 2020 aan het Bravis ziekenhuis verbonden. Hij houdt zich in de volle breedte van de kindergeneeskunde bezig. Hij is tevens kinderneuroloog.

Opleiding

Dr. Bruijn volgde zijn opleiding:

  • Geneeskunde aan VUMC Amsterdam
  • Opleiding kinderarts aan UMC Radbout Nijmegen 
  • Opleiding kinderneuroloog aan UMC Nijmegen en Sophie Kinderziekenhuis

Tijdens zijn werkzame periode in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam is hij gepromoveerd in het SKZ/Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam op verschillende studies tav diagnostiek en behandeling van kinderhoofdpijn en migraine.

Van begin 2015 tot begin 2020 heeft hij gewerkt in het Skaraborg Ziekenhuis in Skovde, Zweden. 

Echt een familievak

"Ik heb gekozen voor het specialisme kindergeneeskunde omdat dit het breedste specialisme is binnen het ziekenhuis. Wat mij vooral aanspreekt is dat je als kinderarts veel kan betekenen voor het zieke kind maar ook voor zijn of haar ouders, broertjes en zusjes. Het is voor mij dan ook echt een “familievak”.

 

Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties

Zie pubnet 

Lidmaatschappen

 

  • Lidmaatschap NVK (Ned. Vereniging van Kinderartsen)
  • Lidmaatschap NVKN (Ned. Vereniging van Kinderneurologen)