dr. H. (Herman) Ulenkate

Klinisch chemicus

De heer Ulenkate is sinds 2021 verbonden aan het Bravis ziekenhuis. Hij werkt all round en schenkt sinds het ontstaan van Accureon extra aandacht aan o.a. de 1e lijn, de automatisering, semenonderzoek en locatie ZorgSaam van Accureon.

Opleiding

  • Medische Biologie in Amsterdam en Utrecht.
  • Promotieonderzoek naar herstel van motorneuronen bij Neuromusculaire Ziekten in AZU en RMI in Utrecht.
  • Opleiding tot klinisch chemicus in ETZ in Tilburg.

Samenwerken

"Het mooie van mijn vak vind ik de samenwerking met vrijwel alle specialismen binnen het ziekenhuis. De uitslagen van de klinische chemie kennen over het algemeen een korte doorlooptijd waardoor ze van invloed zijn op de diagnostiek en het te bepalen beleid bij een patiënt. Als klinisch chemicus wil ik ervoor zorgen dat het proces van aanvraag tot en met uitslag optimaal verloopt in samenspraak met de aanvragers".

Publicaties en lidmaatschappen

  • Lid van beroepsvereniging NVKC
  • Voorzitter van de NVKC werkgroep klinische besliskunde
  • Auditor bij de RvA

Hier vindt u dr. H. (Herman) Ulenkate