B. Oppedijk

Specialismen / Afdelingen

B. Oppedijk

Longarts

Februari 2011.

BIG nummer 99055800701

Specialisatie

Longarts met aandachtsgebied longoncologie, moeilijk instelbaar astma.

Opleiding

Opleiding tot basisarts in het VU Medisch Centrum, Amsterdam. Nadien o.a. een jaar SEH-arts te Aruba. Opleiding tot longarts in het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp, waarvan één jaar in het VUMc.

B. Oppedijk

Longgeneeskunde is een uitdagende mix van jonge en oudere patiënten, die zich kunnen presenteren met zeer variërende klachten; van lastige -maar goed op te lossen- problemen tot en met zeer ernstige ziektebeelden. Je hebt hierbij ruim de gelegenheid een band met de patiënt op te bouwen en te onderhouden. Dit zowel poliklinisch als klinisch.

Het voordeel van het Bravis Ziekenhuis als perifere praktijk is dat het zich leent voor korte lijnen tussen patiënt en dokter, maar ook tussen dokters onderling waarbij je mijns inziens moet streven naar zoveel mogelijk één vast aanspreekpunt voor de patiënt.