MDL-verpleegkundige

De Maag-Darm-Leververpleegkundige (MDL-verpleegkundige) is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten die lijden aan de Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa of een leveraandoening hebben. Zij begeleidt en adviseert patiënten, hun partner en familie, bij problemen die de ziekte met zich meebrengt. Dat doet zij in samenwerking met MDL-artsen.

Een afspraak maken

De secretaresse van de MDL-arts maakt een afspraak voor u op het verpleegkundig spreekuur. Bent u verhinderd voor uw afspraak? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de secretaresse van de MDL- arts via telefoonnummer: 088 - 70 68 358.

U kunt uw afspraak ook inzien via MijnBravis.nl

Route MDL-verpleegkundige

U vindt de MDL-verpleegkundige in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal op route 75. U hoeft zich voor deze afspraak niet te melden bij de secretaresse maar u kunt plaatsnemen in de wachtkamer.

       
Katinka Fase                           Asma Aznag                                         Ellen Rijsdijk                         Ellen Berndsen
MDL verpleegkundige         MDL verpleegkundige                     MDL verpleegkundige        MDL verpleegkundige 

Spreekuur

De MDL-verpleegkundigen houden spreekuur en werken alleen volgens afspraak.

Telefonisch spreekuur

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 12:00 zijn de MDL verpleegkundigen bereikbaar voor vragen op telefoonnummer: 088- 70 69 620. Buiten dit telefonisch spreekuur kunt u vragen mailen naar:  mdlvpk@bravis.nl. Vermeld hierin duidelijk uw naam en geboortedatum.

Meer informatie

Via onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie opzoeken:
Maag Lever Darm stichting: www.mlds.nl 
Crohn en Colitis Ulcerosa vereniging Nederland: www.crohn-colitis.nl 
De Nederlandse Leverpatientenvereniging: www.leverpatientenvereniging.nl