Managementteam

Onder de Raad van Bestuur zijn acht clusters waarbinnen alle afdelingen/zorgeenheden en functies gerangschikt zijn. De zorgeenheden en de medisch ondersteunende afdelingen zijn gebundeld in drie zorggroepen en de ondersteunende (staf)afdelingen in zes clusters: Finance & Control, HRM, Bedrijfszaken, MICT, Cliëntzaken, Juridische en beleidsondersteuning. Elk cluster wordt geleid door een manager. Hun functies en namen ziet u in het organigram.

Deze managers vormen samen met de Raad van Bestuur en drie vertegenwoordigers van de medisch specialisten het managementteam, in totaal dertien personen. In het managementteam komen alle beleidsvoornemens aan de orde. Tevens vindt in het managementteam afstemming en meningsvorming plaats over relevante ontwikkelingen. Het managementteam vergadert 1 maal per 2 weken.

terug naar het organogram