Mammacareverpleegkundigen

De naam "Mammacare" betekent letterlijk: mamma = borst en care = zorg.  De mammacareverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor vrouwen en mannen bij wie een afwijking in de borst(en) is geconstateerd. Zij zijn deskundig in het geven van informatie, advies en begeleiding voor, tijdens en na de onderzoeken en behandeling(en) in het ziekenhuis. De eerste kennismaking met de mammacareverpleegkundige vindt vaak plaats op de "Mammapoli". Heeft u elders of eerder een behandeling aan uw borst(en) ondergaan? Dan kunt u ook met uw vragen bij de mammacareverpleegkundige terecht.

Mammapoli

Het is mogelijk om vrouwen binnen vijf werkdagen te onderzoeken op borstkanker en de diagnose te stellen. Het onderzoek vindt op een dagdeel plaats en de uitslagen zijn in principe na twee dagen bekend. Vrouwen verkeren minder lang in onzekerheid. De mammacare-verpleegkundige werkt in een mammateam samen met een:

  • Chirurg
  • Radioloog
  • Patholoog anatoom

Spreekuren

De mammacareverpleegkundigen houden spreekuur van maandag tot en met vrijdagmorgen, alleen op afspraak.

Afspraken

Telefoonnummer 088 706 83 22.

Locatie

De mammacareverpleegkundigen zijn te vinden op de polikliniek Chirurgie. U volgt route 25.

Informatie

Voor meer informatie over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis, ziektebeelden of patiëntenorganisaties kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau in de centrale hal, route 94.

Meer informatie

www.borstkanker.nl
www.pinkribbon.nl
www.de-amazones.nl 
https://bforce.nl/nl