Lokale uitvoerbaarheid

terug naar wetenschappelijk onderzoek

Voordat een onderzoek in Bravis mag worden uitgevoerd, moet een studie positief beoordeeld zijn door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Het onderzoek mag pas gestart worden wanneer de METC de studie positief heeft beoordeeld en de Raad van Bestuur van Bravis hiervoor toestemming heeft gegeven. De Protocollen Advies Commissie (PAC) komt maandelijks bijeen om de binnengekomen onderzoeken te beoordelen en geeft hierover advies uit aan de Raad van Bestuur van Bravis. De PAC toets niet opnieuw of de studie medisch en ethisch voldoet, maar gaat na of de studie in Bravis uitvoerbaar is.

Documenten die ingediend dienen te worden voor lokale goedkeuring bij WMO-plichtig onderzoek:

 • Goedkeuringsbrief beoordelende METC
 • Onderzoeksprotocol + samenvatting
 • Onderzoeksverklaring ondertekend door lokale onderzoeker of afdelingshoofd/zorgmanager
 • Patiënteninformatie
 • Informed consent formulier
 • ABR-formulier
 • Verzekeringspolis
 • Investigator’s brochure
 • Onderzoekscontract
 • Evt. vragenlijsten/Dagboekjes

Documenten die ingediend dienen te worden bij niet WMO-plichtig onderzoek:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier Protocollen Adviescommissie (inclusief financiële bijlage)
 • Onderzoeksprotocol + samenvatting
 • Indien aanwezig:       
  • Patiënteninformatie
  • Informed consent formulier
  • Vragenlijsten/dagboekjes

Documenten voor zowel WMO-plichtig als niet WMO-plichtig onderzoek ter beoordeling van de Protocollen Adviescommissie kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de PAC via a.poorters@bravis.nl.

Voor vragen over het indienen van een onderzoek kunt u contact opnemen met de wetenschapscoördinator via het volgende mailadres: h.vroman@bravis.nl.