Kosten en vergoedingen Sportgeneeskunde

Kosten Preventieve Sportmedische Onderzoeken (keuringen)

Vanaf 1 januari 2021 dient u vooraf aan het sportmedisch onderzoek de factuur per pin aan onze balie te voldoen. U krijgt direct de factuur mee om in te dienen (indien van toepassing) bij uw ziektekostenverzekering. Contante betalingen kunnen wij helaas niet accepteren.

Onderzoek Kosten              
Jeugd
Beoordeling of een jeugdsporter (<15 jaar) zonder problemen een sporttak kan beoefenen.
Vragenlijst en lichamelijk onderzoek, lengte, gewicht, ogentest.
€ 100,-

Basis sportmedisch onderzoek
Gericht sportmedisch onderzoek voor ALO, CIOS, motor- en autosport,volleybalschool, parachutespringen e.d.

Sporttak gericht onderzoek met aandacht voor sportspecifieke risico's voor het houdings- en bewegingsapparaat en hart en longen.
Vragenlijst en lichamelijk onderzoek, lengte, gewicht, visus, vet% 

Basis sportmedisch onderzoek met hartfilmpje (ECG)
Basis sportmedisch onderzoek met flow

€ 135,-


€ 150,-
€ 150,-

Basis Plus sportmedisch onderzoek
Voor diegenen die intensief aan sport doen of willen gaan doen.
Als basis sportmedisch onderzoek aangevuld met ECG, longfunctie, Hb en cholesterol
€ 180,-
Groot sportmedisch onderzoek
Voor diegenen die zeer intensief sporten of (boven 40 jaar) het sporten willen hervatten.
Als uitgebreid sportmedisch onderzoek aangevuld met maximale inspanningstest.
€ 250,- of € 300,-
(met meting maximale 
zuurstofopname en
bepaling van het
omslagpunt bij
fietsen).