Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling in het Bravis ziekenhuis biedt iedere (ex)medewerker van het ziekenhuis de mogelijkheid om op adequate en veilige wijze melding te doen van vermoedens van misstanden in het ziekenhuis. Dat sluit aan bij de zorgvuldigheid, transparantie en integriteit die zorgverleners in hun handelen willen nastreven. De Raad van Bestuur hecht er belang aan dat het melden soepel en langs heldere lijnen kan verlopen.

De Klokkenluidersregeling beschrijft de wijze waarop de melding kan worden gedaan en beschrijft de bescherming die melders, ook wel klokkenluiders genoemd, krijgen.

Bekijk hier de procedure die gevolgd wordt bij interne en externe meldingen.