Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. De afdeling Fysiotherapie is gevestigd op de begane grond, route 108. De ingang van de Fysiotherapie vindt u aan de achterkant van het ziekenhuis, aan de Sportstraat. 

Contact

U kunt de afdeling Kinderfysiotherapie bereiken op telefoonnummer 088 - 706 82 25.

Meer informatie

www.revalidatie-roosendaal.nl
www,pmc-roosendaal.nl
www.balansdigitaal.nl (landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS).

Het Bravis ziekenhuis biedt kinderfysiotherapie aan op de locatie Bergen op Zoom en op de locatie Roosendaal.

Locatie Roosendaal

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er een probleem in het bewegend of zintuiglijk functioneren waardoor ze thuis, op school en/of op de sportvereniging niet gemakkelijk meekomen met leeftijdsgenootjes. Ouders hebben dan vragen zoals:

" Mijn kind is 20 maanden en loopt nog steeds niet los. Is er iets aan de hand?"
" Mijn kind valt en struikelt zo vaak, hoe komt dat?"
" Mijn kind zit in groep 3 maar heeft veel moeite om netjes te schrijven."

Herkenbaar? Deze vragen kan de fysiotherapeut beantwoorden. Hij kan dan observeren, onderzoeken, behandelen, voorlichting en advies geven.

Voor wie

Kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling
Heeft u twijfels bij de motorische ontwikkeling van uw kind? De kinderfysiotherapeut kan met een test beoordelen of er sprake is van een vertraagde motorische ontwikkeling. De uitslag wordt samen met de ouders
besproken. Zo nodig wordt een behandeling gestart.

Baby's met een voorkeurshouding

Wanneer uw baby altijd naar dezelfde kant kijkt, kan er sprake zijn van een voorkeurshouding. De kinderfysiotherapeut geeft adviezen om de voorkeurshouding te verminderen. In de folder Voorkomen van een voorkeurshouding vindt u diverse tips.

Schedelmeting en redressiehelm

Het gevolg van een voorkeurshouding kan een afplatting van de schedel zijn. Via de kinderarts kunt u verwezen worden naar het spreekuur van de kinderfysiotherapeut en de orthopedisch instrumentmaker. Hier kunt u de folders Kiezen voor een redressiehelm en Praktische adviezen bij de redressiehelmtherapie lezen.

Huilbaby's

De kinderfysiotherapeut geeft adviezen en tips om samen met ouders te proberen het huilgedrag te verminderen. Indien nodig kan de kinderfysiotherapeut andere disciplines zoals de kinderarts of logopedist inschakelen.

Kinderen met poep- of plasproblemen

Heeft uw kind problemen met poepen? Heeft het last van verstopping (obstipatie) of juist van vieze broeken? Of heeft uw kind nog last van ongelukjes zoals in bed plassen of ‘het niet op kunnen houden' van
urine? De kinderfysiotherapeut kan inventariseren wat het probleem is. Ook kan er een behandeling plaatsvinden. Soms gebeurt dit in combinatie met andere disciplines zoals een diëtiste of psycholoog.

Kinderen met ademhalingsproblemen zoals astma, inspanningsastma of hyperventilatie

Heeft uw kind last van benauwdheid bij inspanning? Krijgt het hierdoor misschien angst om te bewegen? De kinderfysiotherapeut leert het kind omgaan met de benauwdheid. Daarnaast begeleidt de
kinderfysiotherapeut het kind om vrijer en met meer plezier deel te nemen aan sportactiviteiten.

Kinderen met orthopedische problemen

Er zijn diverse orthopedische problemen waar de kinderfysiotherapeut een onderzoek naar kan doen, bijvoorbeeld als uw kind altijd op de tenen loopt of als uw kind knieklachten heeft.

De kinderfysiotherapeuten maken deel uit van het kinderrevalidatieteam. Dit team is gespecialiseerd in onderstaande aandachtsgebieden:

 • Algemene ontwikkelingsachterstand (lichamelijk, spraak, taal, sociaal)
 • Cerebrale Parese
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Spierziekten
 • Syndromen (bv. syndroom van Down)
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Chronische pijn / vermoeidheid
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Erbse parese (verlamming van de arm)
 • Spina bifida (open ruggetje)
 • Jeugdreuma
 • Afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische
 • informatieverwerking)

Behandeling

Aanmelding

Met een verwijzing van de huisarts of een andere specialist kunt u zich aanmelden bij het paramedisch secretariaat vanhet ziekenhuis door te bellen naar 088 706 82 25. U kunt zich ook zonder verwijzing aanmelden. Dit heet
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Er zal dan een screening plaatsvinden waarbij bepaald wordt of het zinvol is om uw kind door de kinderfysiotherapeut te laten onderzoeken of behandelen. Hieruit kan ook blijken dat u op een
andere plek moet zijn met uw vraag. De kinderfysiotherapeut brengt de huisarts op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek begint met een vraaggesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen en inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling en het klachtenbeeld. Vervolgens doen wij een onderzoek dat bestaat uit testen op het gebied van de kwaliteit van de motoriek (de manier waarop uw kind beweegt) en op het gebied van kwantiteit van de
motoriek (welke activiteiten uw kind kan uitvoeren ten opzichte van leeftijdsgenoten). Naar aanleiding van de testresultaten wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt spelenderwijs geoefend met motorische vaardigheden. Plezier in bewegen is hierbij een voorwaarde, want wie met plezier leert vergeet het nooit meer en wordt gestimuleerd om steeds meer te willen leren!
Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan soms niet op zichzelf. Er kunnen problemen zijn op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders. Het gaat hierbij om de consultatiebureauarts, huisarts, kinderarts, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, orthopedisch instrumentmaker, het kinderdagverblijf en andere instanties. De begeleiding van betrokken specialisten of instanties wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

De therapeuten

V.l.n.r.: Heleen Jansen, Grads Doeve, Anita van Delft-Goddrie en Wendy Huurman

De therapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register, hiermee wordt de kwaliteit van de kinderfysiotherapie gewaarborgd.

Vergoedingen

Behandelingen voor kinderen worden rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed. De eerste achttien behandelingen worden altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering of er beperkingen zijn in het aantal te vergoeden behandelingen. Ook kan het uitmaken of u al dan niet een verwijzing van een arts heeft. Omdat dit per verzekeraar regelmatig wisselt, is het aan te raden om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekering. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

Patiëntenfolders

Redressiehelm
Redressiehelm-therapie
Voorkeurshouding voorkomen

Bereikbaarheid

De afdeling Fysiotherapie is gevestigd op de begane grond, route 108. De ingang van de fysiotherapie vindt u aan de achterkant van het ziekenhuis, aan de Sportstraat.

Parkeren

Aan de achterzijde van het ziekenhuis bevindt zich bij de ingang van de afdeling Revalidatie een parkeerterrein. Indien de behandeling bij de polikliniek Revalidatie plaatsvindt, kunt u gratis parkeren.

Contactgegevens

Paramedisch secretariaat (afdeling fysiotherapie)
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
Tel. 088 706 82 25 of 088 706 82 26

Locatie Bergen op Zoom

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven of een kind wel of niet een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling doormaakt. Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend te behandelen.
Het specifieke van kinderen is dat ze groeien en zich voortdurend ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut houdt steeds rekening met de motorische mogelijkheden en moeilijkheden die bij elke leeftijdsfase horen.

Het team van de afdeling Fysiotherapie