Keurmerken

Het Bravis ziekenhuis heeft verschillende keurmerken van diverse onafhankelijke organisaties. 
Een keurmerk is kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron oftewel van een onafhankelijke deskundige instantie. De woorden keurmerk en certificaat worden vaak door elkaar gebruikt.
Van oorsprong is het certificaat het papier waarop de keurmerkverlenendeinstantie verklaart dat een product of dienst aan zijn eisen voldoet. Dit certificaat geeft het recht om het keurmerk te voeren. Het proces van keurmerkverlening wordt ook wel certificering genoemd.
Meer informatie over keurmerken is te vinden op de website van het Keurmerkinstituut.

Algemene Keurmerken

Eurosafe Imaging Stars

Eurosafe Imaging Stars is een keurmerk van de Europese Vereniging van Radiologie en wordt uitgereikt aan afdelingen Radiologie die goed omgaan met de stralingsbescherming van de patiënt, medewerker en publiek. De afdeling Medische Beeldvorming heeft dit kenmerk in 2017 behaald met vier sterren.


 

Accreditatie Laboratorium

Het geaccrediteerde medisch laboratorium heeft aangetoond dat het medisch diagnostisch laboratorium onderzoek uitvoert met een grote betrouwbaarheid en zekerheid volgens de betreffende standaarden. De accreditatie wordt verleend door de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) in Utrecht.

 


HACCP-certificaat voeding

   Het HACCP-certificaat geeft aan dat het voedselveiligheidssysteem voldoet aan bepaalde normen. Het geeft aan dat het 
   ziekenhuis voortdurend inspanningen verricht om het voedselveiligheidssysteem te onderhouden en te verbeteren.
 

Earl Accreditatie PET-CT-scan

Voor de PET-CT scanner van het Bravis ziekenhuis is een EARL-accreditatie behaald. Dat betekent dat de gemaakte scans aan Europese kwaliteitseisen voldoen, zoals vastgesteld door de European Association of Nuclear Medicine

 


 

HKZ-certificaat dialyse afdelingen

Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) richt zich zowel op duurzame kwaliteitsverbetering als op patiëntveiligheid en stelt daarbij de patiënt centraal. Een aantal afdelingen ontvangen een apart certificaat volgens specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen van HKZ.

 

HKZ-certificaat poliklinische apotheek

Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) richt zich zowel op duurzame kwaliteitsverbetering als op patiëntveiligheid en stelt daarbij de patiënt centraal. Een aantal afdelingen ontvangen een apart certificaat volgens specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen van HKZ.

 

Qualicor Europe-accreditatie ziekenhuis

 Een ziekenhuis met deze accreditatie voldoet aan de normen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Dit  betekent dat de ziekenhuiszorg voortdurend werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg.


VMS-accreditatie

Een ziekenhuis ontvangt deze accreditatie als het beschikt over een veiligheidsmanagementsysteem waarbij het ziekenhuis continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast.

 

 

Keurmerken van Zorgverzekeraars


CZ beste zorg bij maagoperaties voor gewichtsvermindering

Het ziekenhuis voldoet aan de CZ-criteria voor 'beste zorg' en heeft veel ervaring met deze operatie en de nabehandeling. Hoe beter de operatie en begeleiding, hoe sneller de patiënt herstelt en hoe beter de kwaliteit van leven na de operatie.

 


CZ beste zorg bij borstkanker

Een ziekenhuis voldoet aan de CZ-criteria voor 'beste zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van borstkanker. Hoe beter de operatie en begeleiding, hoe sneller de patiënt herstelt en hoe beter de kwaliteit van leven.

 

 

Zilveren Kruis pluscertificaat voor de behandeling van een herseninfarct

  Het ziekenhuis voldoet aan de criteria van Zilveren Kruis voor 'goede zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van       een herseninfarct op de locatie Roosendaal. 

 

Zilveren Kruis pluscertificaat voor diabeteszorg voor volwassenen

   Het ziekenhuis voldoet aan de criteria van Zilveren Kruis voor 'goede zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van        diabeteszorg bij volwassenen op de locatie Bergen op Zoom. 

 

Keurmerken van Patiëntenverenigingen

Vanwege de kosten en administratieve lasten neemt het Bravis ziekenhuis niet langer deel aan de toetsing voor keurmerken van patiëntenverenigingen. Deze keurmerken zijn destijds ingevoerd met het doel de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen te verbeteren. Door te voldoen aan de criteria heeft kwaliteitsverbetering daadwerkelijk plaatsgevonden en zijn deze tot dagelijkse praktijk gemaakt. Het ziekenhuis blijft onderstaand patiëntenkeurmerk voeren totdat deze moet worden verlengd.