Kwaliteitscertificeringen

Het Bravis ziekenhuis hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar zorg. Deze kwaliteit wordt continue gemonitord en verbeterd. 
Uitkomsten van geleverde zorg zijn toegankelijk voor patiënten en staan bijvoorbeeld op www.ziekenhuischeck.nl. Patiënten kunnen zelf op deze website de kwaliteit van ziekenhuizen met elkaar vergelijken. 
Om de kwaliteit inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van certificeringen.

Ook in de toekomst zullen we ons, samen met patiëntenverenigingen, cliëntenraad en patiënten, blijven inzetten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en informatievoorziening.

Algemene certificeringen


HACCP-certificaat voeding

   Het HACCP-certificaat geeft aan dat het voedselveiligheidssysteem voldoet aan bepaalde normen. Het geeft aan dat het 
   ziekenhuis voortdurend inspanningen verricht om het voedselveiligheidssysteem te onderhouden en te verbeteren. 

HKZ-certificaat poliklinische apotheek

Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) richt zich zowel op duurzame kwaliteitsverbetering als op patiëntveiligheid en stelt daarbij de patiënt centraal. Een aantal afdelingen ontvangen een apart certificaat volgens specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen van HKZ.

 

Qualicor Europe-accreditatie ziekenhuis

 Een ziekenhuis met deze accreditatie voldoet aan de normen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Dit  betekent dat de ziekenhuiszorg voortdurend werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg.

 VMS-accreditatie

Een ziekenhuis ontvangt deze accreditatie als het beschikt over een veiligheidsmanagementsysteem waarbij het ziekenhuis continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast.

 

 

Kiwa-certificaat

ISO/ IEC 27001; een ziekenhuis voldoet aan deze norm als het zorgt voor een veilig beheer van gegevens en andere informatie en voldoet aan de eisen in de norm ISO/ IEC 27001.

ISO/ IEC 27701; een ziekenhuis voldoet aan deze norm als het de bescherming van privacy bij de verwerking van persoonsgegevens zichtbaar goed heeft geregeld en voldoet aan de eisen in de norm ISO/ IEC 27701.

NEN7510; deze norm heeft betrekking op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Met het behalen van NEN7510 waarborgt het ziekenhuis de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

 

Keurmerken van Patiëntenverenigingen

Er bestaan meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch-specialistische zorg. Patiëntenverenigingen willen met het uitreiken van een keurmerk zichtbaar maken dat specifieke zorg in een ziekenhuis op orde is. Keurmerken hebben de afgelopen jaren ziekenhuizen gestimuleerd om kwaliteit en informatievoorziening verder te verbeteren. Tegenwoordig voeren ziekenhuizen vrijwel allemaal dezelfde keurmerken. Hiermee is het dragen ervan veel minder relevant geworden en daarom is Bravis, net als de meeste Nederlandse ziekenhuizen, gestopt met deze keurmerken.