Keurmerken

Diverse specialismen worden gemonitord door landelijke organisaties. Zij kennen keurmerken toe wanneer zorg op hoog niveau wordt geleverd.

Keurmerken van Patiëntenverenigingen

Vaatkeurmerk

Dit keurmerk van de Harteraad (voorheen Hart & Vaatgroep) geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor behandelingen van aandoeningen aan slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Met vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen worden deze criteria opgesteld. De kwaliteitscriteria gaan o.a. over specialisatie van artsen, samenwerking, behandelaanbod en mogelijkheden voor diagnostiek.

 

Kwaliteitszegel Dermatologie

Ziekenhuizen ontvangen dit keurmerk van Huidpatiënten Nederland als zij voldoen aan de 18 kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn in samenwerking tussen artsen en patiënten ontwikkeld. De criteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening op een aantal belangrijke thema’s.

 

Patiëntenwijzer Blaaskanker

In de Patiëntenwijzer blaaskanker worden per ziekenhuis de resultaten van relevante onderwerpen getoond. De betrokken kankerpatiëntenorganisaties stellen jaarlijks vast wat voor hen de normen zijn en maken de toelichtingen. Vanaf de tweede helft 2014 wordt vanuit de Patiëntenwijzer een koppeling gemaakt met Zorgkaart Nederland (waarderingen voor de kankerzorg).

 

Patiëntenwijzer Darmkanker

 Een ziekenhuis krijgt een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg. De betrokken kankerpatiëntenorganisaties bepalen ieder half jaar welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het groene vinkje.

 

Patiëntenwijzer Prostaatkanker

Een ziekenhuis krijgt een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. De betrokken kankerpatiëntenorganisaties bepalen ieder half jaar welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor het groene vinkje.Roze lintje Borstkanker

Dit keurmerk geeft de Borstkanker Vereniging Nederland uit aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg.Het Bravis ziekenhuis het de kwalificatie 'Beste zorg' voor borstkanker. 
Spataderkeurmerk

Dit keurmerk van de Harteraad (voorheen Hart & Vaatgroep) geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede spataderzorg. Met de beroepsgroepen (vaatchirurgen, dermatologen en vaatlaboranten) worden deze criteria vanuit patiëntenperspectief opgesteld. De kwaliteitscriteria gaan o.a. over specialisatie van artsen, samenwerking, behandelaanbod en mogelijkheden voor diagnostiek.


Stoma Zorgwijzer

Dit ziekenhuis voldoet aan de normen, vanuit patiëntenperspectief en heeft het vinkje voor goede stomazorg. Het vinkje wordt toegekend door de Nederlandse Stomavereniging, met medewerking van betrokken organisaties.


Urine Stoma Zorgwijzer

 Dit ziekenhuis voldoet aan de normen, vanuit patiëntenperspectief en heeft het vinkje voor goede stomazorg. Het vinkje wordt toegekend door de Nederlandse Stomavereniging, met medewerking van betrokken organisaties.


Zorg voor borstvoeding

Het ziekenhuis krijgt dit WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding dat staat voor de kwaliteit van moeder- en kindzorg volgens de tien vuistregels van het Baby Friendly Hospital Initiative. Uitgegeven door stichting Zorg voor Borstvoeding.Keurmerken van Zorgverzekeraars


CZ beste zorg bij maagoperaties voor gewichtsvermindering

Het ziekenhuis voldoet aan de CZ-criteria voor 'beste zorg' en heeft veel ervaring met deze operatie en de nabehandeling. Hoe beter de operatie en begeleiding, hoe sneller de patiënt herstelt en hoe beter de kwaliteit van leven na de operatie.

 


CZ beste zorg bij borstkanker

Een ziekenhuis voldoet aan de CZ-criteria voor 'beste zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van borstkanker. Hoe beter de operatie en begeleiding, hoe sneller de patiënt herstelt en hoe beter de kwaliteit van leven.

 

 

Zilveren Kruis pluscertificaat voor de behandeling van een herseninfarct

  Het ziekenhuis voldoet aan de criteria van Zilveren Kruis voor 'goede zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van       een herseninfarct op de locatie Roosendaal. 

 

Zilveren Kruis pluscertificaat voor diabeteszorg voor volwassenen

   Het ziekenhuis voldoet aan de criteria van Zilveren Kruis voor 'goede zorg' en heeft veel ervaring met de behandeling van        diabeteszorg bij volwassenen op de locatie Bergen op Zoom. 


 

Algemene Keurmerken

Eurosafe Imaging Stars

Eurosafe Imaging Stars is een keurmerk van de Europese Vereniging van Radiologie en wordt uitgereikt aan afdelingen Radiologie die goed omgaan met de stralingsbescherming van de patiënt, medewerker en publiek. De afdeling Medische Beeldvorming heeft dit kenmerk in 2017 behaald met vier sterren.


Gastvrijheidszorg met Sterren – 3 sterren

Een ziekenhuis ontvangt een of meerdere sterren als het voldoet aan de criteria van gastvrije zorg op het gebied van beleid, eten, drinken, verblijf, ambiance en service. Uitgegeven door Gastvrijheidszorg met Sterren.

 

 

Accreditatie Laboratorium

Het geaccrediteerde medisch laboratorium heeft aangetoond dat het medisch diagnostisch laboratorium onderzoek uitvoert met een grote betrouwbaarheid en zekerheid volgens de betreffende standaarden. De accreditatie wordt verleend door de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) in Utrecht.HACCP-certificaat voeding

   Het HACCP-certificaat geeft aan dat het voedselveiligheidssysteem voldoet aan bepaalde normen. Het geeft aan dat het 
   ziekenhuis voortdurend inspanningen verricht om het voedselveiligheidssysteem te onderhouden en te verbeteren. 

Earl Accreditatie PET-CT-scan

Voor de PET-CT scanner van het Bravis ziekenhuis is een EARL-accreditatie behaald. Dat betekent dat de gemaakte scans aan Europese kwaliteitseisen voldoen, zoals vastgesteld door de European Association of Nuclear Medicine

 

 

HKZ-certificaat dialyse afdelingen

Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) richt zich zowel op duurzame kwaliteitsverbetering als op patiëntveiligheid en stelt daarbij de patiënt centraal. Een aantal afdelingen ontvangen een apart certificaat volgens specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen van HKZ.

 

HKZ-certificaat poliklinische apotheek

Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) richt zich zowel op duurzame kwaliteitsverbetering als op patiëntveiligheid en stelt daarbij de patiënt centraal. Een aantal afdelingen ontvangen een apart certificaat volgens specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen van HKZ.

 

NIAZ-accreditatie ziekenhuis

 Een ziekenhuis met deze accreditatie voldoet aan de normen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Dit  betekent dat de ziekenhuiszorg voortdurend werkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg.

 

VMS-accreditatie

Een ziekenhuis ontvangt deze accreditatie als het beschikt over een veiligheidsmanagementsysteem waarbij het ziekenhuis continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast.