Handleiding gebruik E-consult

Om een E-consult te starten, neemt u de onderstaande stappen:

  • Ga naar MijnBravis en log in met uw DigiD en SMS-code.
  • Kies vervolgens Online consult > E-Consult
  • U ziet de optie ‘Start nieuw e-consult’. (Dit wordt alleen getoond als u met uw zorgverlener een e-consult heeft afgesproken).  Als u hierop klikt ziet u het volgende scherm:

  

Aan
Door op ‘Aan’ te klikken kunt een kiezen naar wie de vraag wordt gestuurd. U ziet enkel geadresseerden waarmee vooraf een afspraak is gemaakt over contact via e-consult.

Onderwerp
Bij ‘Onderwerp’ geeft u kort aan waar uw vraag over gaat.

Vraagstelling
In het lege veld kunt u uw volledige vraag stellen.

Bijlagen
Op dit moment kunt u nog geen bijlagen meesturen.

Verzenden
Klik op ‘Verzenden’ en verstuur uw e-mail naar de door u geselecteerde zorgverlener.