Informatie voor de trombosedienst patiënt

Prikposten Trombosedienst

Sinds februari 2019 werkt de Trombosedienst samen met Diagnovum. Deze organisatie voert voor Accureon Trombosezorg de bloedafname uit. Op de website van Diagnovum vindt u een actueel overzicht van de locaties waar u bloed kunt laten prikken. 

​Thuis prikken

Controle aan huis vindt in principe alleen plaats op medische indicatie. Het is mogelijk dat een medewerker van de trombosedienst vraagt om een verwijzing van uw huisarts.

Vakantieadviezen

Als u met vakantie gaat, is het verstandig dit tijdig aan de medewerker van de trombosedienst door te geven. Er wordt zo mogelijk rekening gehouden met de dosering en oproep datum van INR bepaling. Ook verzorgen wij een zogenaamde vakantiebrief die u ontvangt per post  waarop belangrijke informatie staat (in de taal van het land waar u naar toe gaat).
Deze kunt u gebruiken indien u op uw vakantieadres gecontroleerd moet worden, en natuurlijk kan u bij medisch noodzakelijke hulp deze brief overhandigen.

Vakantie in Nederland
Bent u in Nederland met vakantie en moet u tijdens uw vakantie voor controle naar een prikpost in uw vakantieregio? U kan in principe op alle priklocaties in Nederland  terecht. De betreffende instelling zal uw bloed afnemen en kan de INR waarde naar Accureon Trombosezorg faxen via 088-706 8424. U kunt natuurlijk ook zelf uw INR waarde telefonisch (088-706 8380) of per email doorgeven (trombosezorg.accureon@bravis.nl).

Buitenlandse controle adressen
In het buitenland bestaat er net als in Nederland geen systeem van trombosediensten, daarom is het verstandig om u voor te bereiden op uw reis.

U kunt veelal in de meeste ziekenhuizen bloed te laten prikken en een INR laten bepalen. Het is belangrijk om vooraf met de trombosedienst afspraken te maken hoe u de uitslag met ons communiceert zodat wij u de dosering kunnen doorgeven.
Houdt u er rekening mee dat u voldoende tabletten mee neemt omdat er mogelijk alleen Warfarine verkrijgbaar is.
De vakantiebrief die wij verstrekken is in een aantal talen beschikbaar is, zodat artsen in het buitenland voldoende gegevens hebben om bloed bij u af te nemen en u zo nodig ook een doseringsadvies te verstrekken.

Sporten

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u gewoon sporten. Wij adviseren u blessuregevoelige contactsporten, zoals vechtsporten, hockey en voetbal, te vermijden. U bent immers kwetsbaar voor bloedingen.
Daarnaast raden wij een sport als (diepzee)duiken onder  gebruik van bloedverdunners sterk af. Al op 5 meter diepte ontstaat het risico op oog- en oorbloedingen. Snorkelen aan de oppervlakte en tot een diepte van maximaal 3 meter kan wel.

Zwangerschap

Wanneer u van plan bent om zwanger te worden, geeft u dit dan van te voren door aan de specialist die de antistollingsmedicijnen gestart heeft. In het geval dat u geen contact meer heeft met deze specialist, laat het dan uw huisarts weten.

Wanneer u vaststelt dat u onverwacht al zwanger bent, dan is het van groot belang dit direct door te geven aan uw specialist of huisarts. De antistollingsmedicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn voor de vrucht, vooral in de eerste 3 maanden van de zwangerschap, er zal gekozen worden voor een alternatief.

Tarieven

De tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

Accureon Trombosezorg is nauw gelieerd met de specialisten en klinische afdelingen binnen het Bravis ziekenhuis, Zorgsaam Terneuzen en ADRZ Goes.
Accureon Trombosezorg is een actief lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en werkt nauw samen met andere Nederlandse trombosediensten.


Klachten en complimenten

terug naar startpagina Accureon Trombosezorg

Diagnovum

Op de website van Diagnovum vindt u de meest actuele informatie over de openingstijden en locaties van de prikposten.

Accureon logo.jpg