Indicatiegroepen

terug naar startpagina psychiatrie

De zorgeenheid Psychiatrie biedt naast een klinische behandeling ook enkele indicatiegroepen.

Een cursus Cognitieve Gedragstraining (CGT) 

"Het zijn niet de dingen zelf die de mensen in verwarring brengen, maar hun meningen over die dingen." - Epictetus, 60 jaar na Christus.

De CGT gaat ervan uit dat het niet de situaties zijn die stressgevoelens en niet-effectief gedrag veroorzaken, maar de gedachten over die situaties. Gedachten, zinnen of beelden in ons hoofd, roepen gevoelens op die op hun beurt weer gedrag oproepen. Lees meer in de folder CGT.

De groepsbehandeling Cognitieve Gedragstraining bij langdurige slapeloosheid (CGT-insomnia) is voor mensen bij wie slecht slapen op de voorgrond staat en beperkingen geeft in het functioneren overdag. Lees meer in de folder CGT-insomnia.

De vrouwengroep

Vrouwenhulpverlening is hulpverlening waarbij de aard van de problemen van vrouwen en de oorzaak hiervan in verband worden gebracht met de eigen socialisatie en de positie in de maatschappij. Centraal hierbij staat dat veel vrouwen een voortdurend conflict ervaren tussen de normen die de maatschappij aan hen stelt (normen die ze zich inmiddels eigen hebben gemaakt) en de behoeften, de verlangens en de eigen identiteit. Lees meer in de folder Vrouwengroep.

Mindfulness

"Als een probleem oplosbaar is, moet je er niet over piekeren. Als een probleem onoplosbaar is, heeft piekeren geen zin.” – Tibetaans gezegde.

Mindfulness richt zich op acceptatie in plaats van weg te lopen of dingen anders te willen. Door middel van meditatie- en yogaoefeningen wordt geoefend in bewustwording van aanwezige gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Lees meer in de folder Mindfullness.

De structuurgroep

De structuurgroep is bedoeld voor patiënten die hun behandeling op de PAAZ afgerond hebben en daarna de draad van het bestaan thuis weer oppakken. Lees meer in de folder Structuurgroep.

Ontspanningsoefeningen

Via onderstaande afbeeldingen kunt u ontspanningsoefeningen doen. Het eerste plaatje geeft uitleg over de ontspanningsoefeningen. Als u het tweede plaatje aanklikt, hoort u de ontspanningsoefeningen zelf.

       
Bron: Edmund Jacobson