Echoscopie

Bij echoscopie worden inwendige organen onderzocht met behulp van geluidsgolven. Door terugkaatsing van uitgezonden geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden gemaakt van bijvoorbeeld de baarmoeder, de eierstokken en eiblaasjes en, in geval van zwangerschap, van de moederkoek en het kind in de baarmoeder.

Echoscopie kan inwendig en uitwendig gebeuren. Bij gynaecologisch onderzoek en bij vruchtbaarheidsonderzoek wordt meestal een inwendige (vaginale) echo gemaakt.  In de verloskunde en bij grote afwijkingen vindt meestal een uitwendige echo (via de buik) plaats.

Het onderzoek wordt verricht door de echoscopiste of de gynaecoloog. Zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom werken echoscopisten. In Bergen op Zoom worden de echo's in het ziekenhuis ook gemaakt door de echoscopisten van het Echocentrum.

Inwendige echoscopie

Bij een inwendige echo wordt de echokop in de vagina ingebracht. U ligt daarbij in de beensteunen of op een onderzoeksbank. Een inwendige echoscopie doet meestal geen pijn, tenzij u al klachten heeft. Deze manier van echoscopie werkt het beste met een lege blaas.

Contrastechoscopie (GIS)

Contrastechoscopie (GIS) is een manier om poliepen, vleesbomen en andere afwijkingen van de baarmoederholte op te sporen. Het is
inwendig echoscopisch onderzoek waarbij de binnenkant van de baarmoeder gevuld wordt met gel. Gel is zwart op echo, weefsel in en rond de baarmoederholte is grijs. Zo is het mogelijk de vorm en de inhoud van de baarmoederholte goed te onderzoeken.

Uitwendige echoscopie

Een uitwendige echoscopie gebeurt via de buikwand. U ligt op de onderzoekbank met de buik bloot. De echoscopiste brengt gel op uw buik aan en beweegt de echokop over uw buik heen. Bij een uitwendige echo is het meestal juist goed om een volle blaas te hebben, omdat er dan een beter beeld te maken valt. Uitwendige echoscopie doet geen pijn.

Meer informatie

terug naar onderzoek en behandeling

Contactgegevens gyn def.JPG