Dossierinzage binnen Bravis

terug naar informatieveiligheid

Het Bravis ziekenhuis heeft duidelijke interne regels opgesteld voor de omgang met uw patiëntendossier.

Uw patiëntendossier mag in principe alleen worden ingezien door medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling in het ziekenhuis. Dat betekent dat de medewerker zorg moet verlenen aan u, betrokken moet zijn bij de zorgverlening aan u of betrokken moet zijn bij de beheersmatige afwikkeling van uw zorgverlening of behandeling. Daarnaast mag een medewerker alleen in uw patiëntendossier kijken als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met uw zorgverlening. Het kan ook voorkomen dat uw patiëntendossier wordt geraadpleegd in verband met de kwaliteit van zorg of wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor gelden strikte regels. Het Bravis ziekenhuis houdt zich aan deze regels.

Het Bravis ziekenhuis logt elke gebeurtenis die plaatsvindt in uw dossier. Aan de hand van deze logging kan het Bravis ziekenhuis achteraf controleren of er een (goede) reden was voor een medewerker om bepaalde gegevens in te zien of te wijzigen. Via de logging kan namelijk achterhaald worden wie, wanneer op welk moment uw dossier heeft geraadpleegd, maar ook hoe lang en welke acties zijn gedaan binnen uw patiëntendossier.

De Functionaris Gegevensbescherming onderzoekt wekelijks door middel van een steekproef en een aanvullende selectie van logging-gegevens of inzagen in patiëntendossiers rechtmatig waren. Het Bravis ziekenhuis legt straffen op aan medewerkers die onrechtmatig, dus zonder goede reden, in uw patiëntendossier kijken en benut informatie uit het logging-onderzoek om met medewerkers en teams te bespreken hoe de privacybescherming van patiënten en medewerkers verder verbeterd kan worden.

Via MijnBravis krijgt u inzicht in uw loggegevens. Wanneer u vragen heeft over uw logging, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@bravis.nl.

De logging wordt in het Bravis ziekenhuis 5 jaar bewaard in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Meer informatie over afschrift, correctie en vernietiging van uw medisch dossier

Meer informatiebeveiliging

mijnbravis-tekstblok-inloggen-png.png

MijnBravis

conditions-624911_1920.jpg

Disclaimer en Responsible Disclosure

ssl-2890762_1920.jpg

Privacy Statement

feedback-2990424_1920.jpg

Communicatie

cookies-4803408_1920.jpg

Cookies