Doelen behandelplan

Bij de behandeling van kanker kunnen verschillende doelen onderscheiden worden. Uw specialist zal uitleggen met welk doel hij een behandelplan aan u voorstelt.

Curatieve behandeling

Een curatieve behandeling is een behandeling gericht op genezing. Een curatieve behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld een operatie, een bestraling of chemotherapie of een combinatie van een of meerdere van deze.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling op bijvoorbeeld een operatie en/of bestraling. Een adjuvante behandeling wordt gegeven om eventuele zeer kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) buiten het operatie- of bestralingsgebied, te vernietigen. De behandeling is gericht op het vergroten van de kans op genezing.

Neo-adjuvante behandeling

Deze vorm van adjuvante behandeling wordt gegeven voor de plaatselijke behandeling met bestraling en/of operatie. De bedoeling is de tumor beter behandelbaar te maken. Een neo-adjuvante behandeling is curatief (genezend) van opzet.

Palliatieve behandeling

Als de ziekte niet (meer) curatief (=genezend) kan worden behandeld, is meestal een palliatieve behandeling mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten.