Deeltijdbehandeling

terug naar startpagina psychiatrie

De deeltijdbehandeling biedt mogelijkheden voor opnamevervangende en opnameverkortende behandeling. De behandeling is voor u geschikt wanneer u psychiatrische problemen hebt die verband houden met belemmeringen in het functioneren in relaties, werk en maatschappelijk leven en waarmee u in uw eigen omgeving aan de slag wilt.

Er zijn twee deeltijdgroepen van ieder maximaal 8 patiënten. De deeltijdbehandeling bestaat uit 4 dagdelen per week, verdeeld over de week. De behandelduur is maximaal 6 maanden. Het behandelteam hanteert de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Groepstherapie

Deeltijdbehandeling is een groepsgerichte behandeling: wat in een therapiegroep gebeurt in het contact met anderen, kan vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Mensen doen uitspraken en gedragen zich op manieren die anderen beïnvloeden en waarbij gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid kunnen ontstaan. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander. Dit kan voor iedereen een actief en leerzaam proces zijn. Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomsten ook aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. 

U leest meer over deeltijdbehandeling in de folder deeltijdbehandeling.

Contactgegevens PAAZ

Bergen op Zoom
Telefoon: 088 - 70 67 420

De PAAZ in Bergen op Zoom is gevestigd op de begane grond. U loopt via de hoofdingang rechtdoor bij de liften en volg vervolgens route 88.