Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

terug naar wetenschap

Patiënten hebben een belangrijke rol bij medisch wetenschappelijk onderzoek. Uw behandelend arts in Bravis kan u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. U beslist uiteraard altijd zelf of u meedoet aan onderzoek. Daarnaast kan uw arts u verdere informatie verstrekken over het medisch-wetenschappelijk onderzoek waar u aan kunt deelnemen.

Wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Medische gegevens zijn gegevens over uw gezondheid en behandeling in het ziekenhuis. Deze gegevens worden opgeslagen in uw medisch dossier. Voorbeelden van medische gegevens zijn:

  • Naam van de ziekte (diagnose);
  • De behandeling en resultaten hiervan;
  • (röntgen)foto’s;
  • Hartfilmpjes;
  • Uitslagen van bloedonderzoek.

Wanneer we uw gegevens willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zullen we hiervoor uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Het uitgangspunt is dat u toestemming geeft voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met uw medische gegevens. Echter in sommige uitzonderingsgevallen mogen we onder strikte voorwaarden uw gegevens ook zonder uw toestemming gebruiken. Bijvoorbeeld omdat iemand overleden is, erg moeilijk te vinden is, of als individuele toestemming vragen voor de onderzoekers in redelijkheid niet mogelijk is. Dat kan het geval zijn als we medische gegevens van heel veel patiënten nodig hebben. Hierbij houden we ons aan de regels die in de wet staan.

Een voorbeeld van een onderzoek, waarbij medische gegevens gebruikt worden is kankeronderzoek. Voor dit onderzoek zijn betrouwbare en relevante gegevens nodig van kankerpatiënten waarmee onder andere de effectiviteit van behandelingen vergeleken worden met andere ziekenhuizen waardoor de behandelingen continue verbeterd kunnen worden.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen.

Formulier bezwaar gebruik medische gegevens

Voor wetenschappelijke onderzoeken gelden bepaalde richtlijnen waaraan het onderzoek moet voldoen. Het Ministerie van VWS heeft een informatiefolder ontwikkeld over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wilt u een weloverwogen beslissing maken of u wel of niet wilt deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek vanuit Bravis, dan raden wij u aan om deze informatiefolder goed door te nemen.