Darmkanker

In Nederland wordt jaarlijks bij circa 15.500 mensen dikkedarmkanker vastgesteld; bij ongeveer 1/3 van hen gaat het om endeldarmkanker. Na prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen is dikkedarmkanker de meest voorkomende kankersoort in Nederland. 

Dikkedarmkanker wordt voornamelijk vastgesteld bij mensen van 60 jaar en ouder. Maar het kan ook voorkomen op (veel) jongere leeftijd.

Darmkanker is kwaadaardig gezwel in de dikke darm of endeldarm (rectum). Meestal ontstaat het gezwel in het laatste stuk van de dikke darm (50 tot 60%): de endeldarm (rectum) en het s-vormige gedeelte daarvoor (het sigmoïd). Tumoren in het eerste deel van de dikke darm zijn zeldzamer.

Vroege opsporing

Vroege opsporing van dikkedarmkanker is belangrijk. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt en behandeld, des te groter is de kans op langdurige ziektevrije overleving en genezing.

Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat door een bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker jaarlijks 2400 sterfgevallen kunnen worden voorkomen. Bij een vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker overleeft 90 procent van de patiënten de eerste 5 jaar. Maar als dikkedarmkanker de kans krijgt uit te zaaien naar andere organen, dan overleeft slechts 10 procent de eerste vijf jaar.

De ziekte kan worden voorkomen door vroege opsporing en het verwijderen van poliepen. Daarom is vanaf 2014 het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar worden dan eens in de 2 jaar gescreend op dikkedarmkanker.

Klachten

De volgende klachten kunnen wijzen op darmkanker:

  • Bloed in uw ontlasting, soms met slijm. Vaak kunt u het bloed niet met het blote oog zien. Vooral wanneer de tumor al aan het begin van de dikke darm zit. Uw ontlasting kan door het bloed heel donker van kleur zijn, bijna zwart. Soms is het bloed juist helderrood van kleur.
  • Verandering van de stoelgang. U moet vaker of juist minder vaak dan u gewend bent. U kunt ook de ene dag last hebben van verstopping en de andere dag van diarree. Verstopping kan komen doordat de tumor uw ontlasting deels tegenhoudt. Uw ontlasting heeft hierdoor soms de vorm van een potlood (potloodontlasting).
  • Loze aandrang. U hebt aandrang tot ontlasting, maar er komt niets.
  • Bloedarmoede door het bloedverlies in uw darm. Hierdoor kunt u zich moe voelen of licht in uw hoofd.
  • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak.
  • Buikpijn of een gevoelige plek in uw buik.

Bij één of meer van deze verschijnselen kunt u het beste naar uw huisarts gaan. Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek van de afdeling Interne Geneeskunde.

Onderzoeken Behandelingen Afdelingen

Afhankelijk van de plek in de darm die wordt verdacht, vinden een of meer onderzoeken plaats. Op basis daarvan wordt de diagnose gesteld en het stadium van de darmkanker bepaald.

Afhankelijk van het type darmkanker en de eventuele uitzaaiingenwordt een van de onderstaande behandelingen toegepast of een combinatie daarvan.

 

Onderstaande afdelingen zijn betrokken bij de diagnostiek en behandeling van darmkanker.

Meer informatie                                                      

Links (Externe linken)