CVA

CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk vertaald: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro), ook wel beroerte genoemd. Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen opeens te weinig of geen zuurstof. Een beroerte wordt ook wel 'stroke' genoemd. Globaal zijn er twee vormen van een CVA te onderscheiden: een herseninfarct en een hersenbloeding.

Herseninfarct

Bij 80% van de patiënten die een CVA krijgen is er sprake van een herseninfarct. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten door een bloedstolsel of is een hersenbloedvat dichtgeslibt, bijvoorbeeld door slagaderverkalking. Het gevolg is dat de hersenen te weinig zuurstof krijgen en daardoor blijvend beschadigd kunnen raken. Bij een kleine groep patiënten met een herseninfarct kan men een behandeling starten om het stolsel op te lossen met medicijnen. Deze behandeling wordt trombolyse genoemd. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen moet de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Hoe eerder de behandeling start, hoe meer kans op herstel en hoe minder ernstig de gevolgen van een beroerte.


Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen of knapt het open. Daardoor hoopt zich bloed op in de hersenen en raken hersencellen beschadigd. Een hersenbloeding komt veel minder vaak voor dan een herseninfarct (bij ongeveer 20% van de patiënten).

 

Hoe herken je een beroerte?

Bij een beroerte kunnen diverse verschijnselen optreden. De belangrijkste factoren zijn:


Mond

Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.
Hulpmiddel als u het niet direct ziet: vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.


 


Arm

Let op of een arm (of been) verlamd is.
Hulpmiddel als u het niet direct ziet: vraag aan de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnenzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.
 


Spraak

Let op of de persoon onduidelijk spreekt, of niet meer uit de woorden komt.
Hulpmiddel als u het niet direct ziet: vraag de persoon een zin uit te spreken.

 


Tijd
Stel vast hoe laat de klachten zijn begonnen. Indien iemand binnen drie uur behandeld wordt, is de kans op herstel groter.

... en bel direct 112!
Vertoont iemand één of meer symptomen, dan heeft hij of zij waarschijnlijk een beroerte.
Bel direct 112 want TIJDVERLIES = HERSENVERLIES!


Oorzaken van een beroerte

Een aantal factoren speelt een rol bij het ontstaan van een CVA. Deze factoren zijn o.a. zijn de toestand van de wand van de bloedvaten, de samenstelling van het bloed, de bloeddruk en de snelheid waarmee het bloed door de bloedvaten stroomt. Sommige mensen hebben meer kans om een CVA te krijgen. De belangrijkste risicofactoren zijn:

 • Hoge bloeddruk
 • Suikerziekte (diabetes mellitus)
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Hart- en vaatziekten
 • Overgewicht
 • Langdurige stress
 • Roken
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Weinig lichamelijke activiteit
 • Ongezonde voeding (overmatig zoutgebruik, geringe consumptie van groenten en fruit)


De gevolgen van een beroerte

De gevolgen van een beroerte kunnen heel ingrijpend zijn. Welke gevolgen precies, hangt af van de ernst van de beroerte en de plaats in de hersenen waar de beschadiging is opgetreden. De gevolgen kunnen lichamelijk zijn, maar ook op psychisch of sociaal gebied kunnen stoornissen ontstaan.

Gevolgen die kunnen voorkomen:

 • Onduidelijk praten en moeite met de taal
 • Slikproblemen
 • Verlamming of krachtsverlies in armen of benen
 • Uitval van een deel van het gezichtsveld
 • Moeite met concentreren en herinneren
 • Vermoeidheid
 • Gedrags-, persoonlijkheid- en/of karakterveranderingen

Het Bravis ziekenhuis heeft samen met andere zorgorganisaties het CVA Zorgpad ontwikkeld.

terug