Taxipoint

Tegenover de balie van de receptie in de centrale hal staat een taxipoint. Via dit systeem kunnen houders van een Deeltaxipas zelf een terugrit aanvragen. Dat geldt overigens alleen als de aanvrager naar hetzelfde adres gebracht moet worden als waar hij/zij is opgehaald. Ritten met een andere bestemming moeten telefonisch aangevraagd worden. Het apparaat leest de rit in vanaf de Deeltaxipas. Op de display verschijnt vervolgens het tijdstip waarop de taxi komt voorrijden.