Sneller naar huis met Bravis Beter Thuis

Voor specialistische behandelingen, zoals het toedienen van antibiotica of voeding via een infuus, een bloedtransfusie, of een behandeling bij extreme zwangerschapsmisselijkheid moest je voorheen altijd naar het ziekenhuis. Maar in overleg met je arts kunnen deze behandelingen nu  ook thuis of in een Bravispunt gegeven worden. En het is zó geregeld!

“Met Bravis Beter Thuis kun je zonder zorgen, sneller naar huis” vertellen verpleegkundigen Marlies Smeekes en Marleen Schetters die achter de schermen al het regelwerk doen. “Wij zorgen dat de medicijnen en hulpmiddelen klaar liggen. En we organiseren dat een speciaal opgeleid team van een van de zorgpartners van Bravis de zorg overneemt. Als er bij ons een aanvraag binnenkomt regelen we dat de patiënt de volgende dag of zelfs dezelfde dag al naar huis kan.”

Voorwaarden
Zo’n aanvraag kan bijvoorbeeld komen van de verpleegafdeling waar iemand ligt omdat er na de behandeling nog een antibioticakuur gevolgd moet worden. Die kuur kan soms wel twee weken duren. Maar als dat via een pomp kan en er niet vaker dan drie keer per dag antibiotica hoeft te worden toegediend, dan kan dat eventueel ook thuis. En dat is wel zo prettig! Uiteraard zijn er nog wat extra voorwaarden. Zo mag de patiënt niet alleen wonen bijvoorbeeld en – niet onbelangrijk - de verzekering moet akkoord zijn. Bovendien moeten patiënt en arts samen tot deze beslissing komen. Maar als alle seinen op groen staan, dan wordt er bij Bravis Beter Thuis een aanvraag ingediend en kunnen Marleen en Marlies aan de slag.

Regelwerk
“We zetten de aanvraag uit bij een van de drie thuiszorgorganisaties waar Bravis mee samenwerkt,” zegt Marleen. “De verpleegkundigen daarvan zijn speciaal getraind en verrichten de zorg op dezelfde manier als verpleegkundigen van Bravis dat zouden doen. Ze rapporteren aan het ziekenhuis en kunnen bij vragen direct contact opnemen. Daarnaast zorgen we dat de apotheek van het ziekenhuis de medicijnen en hulpmiddelen klaarzet. We regelen ook al het papierwerk en laten de betrokken afdeling weten wanneer de patiënt naar huis kan.”

Dagbehandeling
Bravis Beter Thuis kan ook betekenen dat je sneller naar huis kunt vanaf de dagbehandeling. Of zelfs niet eens meer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Een  bloedtransfusie bij chronische patiënten of het afkoppelen van een chemopompje kan namelijk ook thuis of in een Bravispunt gebeuren. Net als het verzorgen van een Port-a-cath (een onderhuids kastje voor medicijnen) of PICC-lijn (een centraal infuus).

Voordelen patiënt
Marlies: “We proberen bij het Bravis de zorg zoveel mogelijk in zijn leven in te passen. En in je eigen omgeving voel je je minder patiënt dan in een ziekenhuis. Je kunt een beetje je gangetje gaan en niemand hoeft rekening te houden met bezoekuren. Thuis herstel je meestal sneller en bouw je ook weer meer conditie op. Bovendien is het gewoon fijner om bij je gezin te zijn dan om in het ziekenhuis te liggen. De patiënt krijgt zo meer regie over zijn eigen zorg.”

Ontwikkelingen
“Met Bravis Beter Thuis hebben we veel werk overgenomen van de verpleegkundigen. Die hebben zo weer meer tijd gekregen voor hun zorgtaken. Ook voor de andere betrokkenen werkt het sneller. De lijntjes zijn kort en er is maar één aanspreekpunt. We zijn bezig om nog meer zorgpaden te ontwikkelen om specialistische zorg thuis of dicht bij huis te geven.”