Interview Paul Verbeek: 'Niet patiënt nummer zoveel, maar regisseur van je eigen behandeling'

Multidisiplinair team Sportpoli werkt met patiënt aan structureel behandeltraject

De Bravis Orthopedie Kliniek startte in februari van dit jaar met de Sportpoli voor sportgerelateerde letsels aan de knie, schouder of elleboog. In deze nieuwe opzet vormt de orthopeed een team met de orthopedisch fysiotherapeut, die kennis heeft van sportletsel of erin gespecialiseerd is, en  eventueel de sportarts. Samen werken zij met de patiënt, conservatief of operatief, aan pijnvermindering en meer bewegingsvrijheid. Voor Stefan de Lange was deze multidisciplinaire aanpak een groot succes.

Een carrière van vierentwintig jaar in de bakkerij, gecombineerd met een passie voor voetbal en tennis, bezorgde Stefan last aan zijn linkerknie. Stefan: “Het begon een jaar of vier geleden met pijn en instabiliteit. Ik startte intensief met fysiotherapie. Toen bleek dat mijn klachten daar niet door verminderden, kwam ik terecht bij orthopeed Paul Verbeek in het Bravis ziekenhuis.”

Samen werken aan een oplossing

Op het moment dat een patiënt bij de Sportpoli binnenkomt, start er achter de schermen een gestructureerd begeleidingstraject van negen maanden. Orthopeed Paul Verbeek: “Al vanaf het eerste vraaggesprek inclusief lichamelijk onderzoek, vorm ik een team met de fysiotherapeut. We stellen een diagnose en maken een MRI om deze te controleren. De uitslag en de behandelmogelijkheden, bekeken vanuit beide disciplines, bespreken we gezamenlijk met de patiënt.” Dit onderdeel van het traject kon Stefan erg waarderen: “Alle mogelijke opties en de voor- en nadelen ervan worden duidelijk uitgelegd. Je voelt je niet patiënt nummer zoveel waar iets voor bedacht wordt, maar onderdeel van een team dat aan de oplossing werkt.”

Regelmatig contact

Bij Stefan bleek er sprake van voorste kruisband letsel. Een operatie was onvermijdelijk. In een dergelijk geval voert de orthopedisch fysiotherapeut standaard een nulmeting uit om het niveau van de knie in kaart te brengen. Stefan: “Na de nulmeting volgde de eerste operatie die nog niet het gewenste resultaat gaf. Gelukkig was er een tweede operatiemogelijkheid die zo succesvol was, dat hij later is herhaald aan mijn rechterknie.” Tijdens de opnames in het ziekenhuis kreeg Stefan de orthopedisch fysiotherapeuten, in dit geval Dirk Harezlak en Kelly van Tetering, weer aan zijn bed. Dirk: “Na de operatie doen we oefeningen met de patiënt, zodat hij de dag erna veilig weer naar huis kan. Na negen maanden zien we elkaar weer terug voor een afsluitende effectmeting waarin we het resultaat van het behandelplan beoordelen. Tussentijds komt de patiënt nog drie keer op controle bij de orthopeed.”

Succesfactoren

Het hele behandeltraject wordt samengevat in een verslag. Dat is belangrijk voor de eventuele nabehandeling door de regionale fysiotherapeut of de sportarts, die onder andere de oorzaak van de overbelasting uitdiept. Paul Verbeek: “Het succes van de Sportpoli zit hem in de verbeterde communicatie, het persoonlijke contact met de patiënt en het delen van kennis.” Stefan is het daar helemaal mee eens: “Het hele traject is bijzonder prettig verlopen en fysiek ervaar ik een wereld van verschil.”