Column: Bravis, het grootste algemene ziekenhuis van Nederland?

Vanaf het kleine podium kijk ik de diepe zaal in van partycentrum Rozenoord. Bijna honderd ouderen gerangschikt aan smalle tafels tussen dikke pilaren. Thee en koffie geschonken uit metalen potten, die herinneringen oproepen aan de kampeerboerderij op Schiermonnikoog uit mijn studententijd. Aan mij de taak om de openingspresentatie te verzorgen op een bijeenkomst voor Bergse senioren. Een prachtige kans om aan deze belangrijke doelgroep toelichting te geven op de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. En om begrip te kweken voor de beweging die we de komende jaren gaan maken naar de Bulkenaar. Leuk, klein beetje spannend.

In de dagen voorafgaand aan de presentatie vraag ik me af wat ik eigenlijk ga vertellen over Bravis. Ja natuurlijk, over de fusie in 2015. Hoe twee kleine, gelijksoortige ziekenhuizen samengingen. Dat ik trots ben op wat we in korte tijd bereikt hebben. Over verdeling van zorg over twee locaties en dat long en cardio nu op twee verschillende plekken zitten. Dat het voor de ambulance soms moeilijk is om te bepalen of ie nu naar Bergen of Roosendaal moet omdat een klacht nog geen diagnose is. Dus natuurlijk gaan we naar 1 locatie. Maar wat vertel ik nu eigenlijk over Bravis zelf?

De dag van tevoren oefen ik nog 1 keer. “Als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland beschikt Bravis over twee operatierobots. Bravis biedt een breed pakket aan complexe oncologische zorg. Door de aanwezigheid van hoogwaardige IC-zorg bieden we traumalevel 2 SE- zorg, met 24/7 beschikbaarheid van een volwaardig OK-team voor operaties en verloskunde. Bravis is het grootste algemene ziekenhuis van Nederland.”

Zelfs zonder publiek voelt de stilte na mijn woorden wat ongemakkelijk aan. Drents-calvinistische bescheidenheid schreeuwt om relativering. 'Kan het ietsje minder’, klinkt als een echo uit mijn jeugd? Je kan maar ergens last van hebben op je 54ste.

Ook nu, bijna 6 jaar na de fusie, merk ik om me heen dat het moeilijk is om het gevoel van een relatief klein ziekenhuis achter ons te laten. ‘Een perifeer ziekenhuis in westelijk West-Brabant‘, las ik laatst in een afstudeerscriptie. “Laten we kijken hoe grote ziekenhuizen hier mee omgaan”, was de tip van een Bravis verpleegkundige in een recente workshop. En Roosendaal (nee, niet die gemeente bij Arnhem) en Bergen (op Zoom, niet aan Zee) als standplaatsen helpt ook niet echt mee.

Nee, ik zal me niet overschreeuwen. Maar het goede verhaal mag wel verteld worden. Niet voor niets luidt ambitie 3 uit de visie Het nieuwe Bravis ‘Garanderen breed zorgaanbod’. Als je naar omzetcijfers kijkt zijn we misschien wel het grootste algemene (d.w.z. niet-topklinische of academische) ziekenhuis van Nederland. Gepaste trots voor de vele vormen van zorgvernieuwing binnen Bravis is echt wel op zijn plaats. We zijn een groot ziekenhuis. Goed om ons te realiseren en belangrijk dat onze patiënten dat weten, dat verzekeraars dat weten en dat ziekenhuizen om ons heen dat weten. Zullen we het ze gewoon vertellen?

Vanaf het kleine podium kijk ik de diepe zaal in. “Bravis is een groot algemeen ziekenhuis!”

Jan Oostenbrink is manager Cliëntzaken in het Bravis ziekenhuis en lid van het kernteam programma Zorgvernieuwing.