BravisRadar

Het Bravis ziekenhuis hoort graag van patiënten hoe zij hun zorg en behandeling in het ziekenhuis ervaren. Daarom ontwikkelde het ziekenhuis de BravisRadar, waarmee patiënten aan de hand van online vragenlijsten hun ervaringen kunnen delen. Diverse poliklinieken en (verpleeg)afdelingen in het Bravis ziekenhuis werken met het digitale meetinstrument.

De resultaten van deze online methode zijn meteen zichtbaar voor de medewerkers van de betreffende polikliniek of afdeling. De feedback van de patiënt wordt dus daar verzameld waar hij die beleeft. Het doel is om de patiëntgerichte zorg en behandeling continu te verbeteren. Een groot voordeel aan deze methode is dat een team meteen ziet wat er leeft onder de patiënten en hierdoor sneller verbeteracties kan opzetten.

Maatwerk

De vragen in BravisRadar zijn speciaal op maat ontwikkeld voor patiënten die een bezoek brachten aan een van de betreffende poliklinieken of afdelingen of voor patiënten die opgenomen zijn geweest. De vragen gaan bijvoorbeeld over wachttijden bij de polikliniek en de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het team, maar ook over gastvrijheid, telefonische bereikbaarheid en schoonmaak van de afdeling. Daardoor krijgen wij op verschillende onderdelen een goed beeld van de ervaringen en verwachtingen van de patiënt.

Complimenten over Bravis

De feedback bevat niet alleen tips en verbeterpunten. Een deel kan ook opgevat worden als compliment en dat is ook waardevol. Ervaringen uit andere ziekenhuizen laten zien dat deze methode erg motiverend werkt. Een team is zelf betrokken bij het opstellen van de vragen en kan daardoor zelf meteen aan de slag met de verbeterpunten. En patiënten vinden het erg fijn dat hun feedback wordt opgepikt.

Deelname BravisRadar

Patiënten kunnen bij hun bezoek aan de polikliniek of afdeling een kaartje met informatie over BravisRadar ontvangen en kort daarna een email krijgen met het verzoek de online vragenlijst in te vullen. Zij zijn niet tot deelname verplicht en blijven volledig anoniem. Het invullen kost ongeveer 10 minuten en de antwoorden komen niet in hun elektronisch patiëntendossier.

Toelichten

Soms vinden patiënten het prettig om hun antwoorden toe te lichten. Wanneer zij openstaan voor nader contact met het ziekenhuis, kunnen zij op het einde van de vragenlijst hun contactgegevens invullen. Ook de toelichting komt niet in het elektronisch patiëntendossier.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de BravisRadar? Stuur deze dan naar het mailadres Bravisradar@bravis.nl

BravisRadar logo.jpg