Wat is er al?

 

Wat is er al?

 Uitleg / doel 

 Patiënt

 Professionals

Aanmeldzuil De patiënt meldt digitaal haar/zijn aanwezigheid in de polikliniek. "Het werkt eenvoudig en snel. Wachten bij de balie hoeft niet meer."

Poli secretaresse

Teamleider Moeder & Kindcentrum

Information security officer

 

Tropaz - INR   meting De patiënt kan digitaal haar/zijn doseringskalender inzien en zelf de gemeten INR-waarde invoeren.

"Veel eenvoudiger dan de website."

"Nu hoef ik niet meer met een papieren kalender rond te lopen."

Medewerkers Trombosedienst

Vakspecialist Trombosedienst

Minddistrict Een flexibele manier om via e-health te werken aan gedragsverandering.

"Ik hoef elk gesprek niet weer opnieuw te beginnen." 

"Minddistrict helpt mij om beter met situaties om te gaan door signalen te herkennen."

Psychiaters

Psychologen

Online afspraken maken / verplaatsen Regie over het plannen van een poliklinisch consult. "Fijn dat ik dit nu zelf kan doen."

Cliëntenraad

Poli secretaresse

Inzage eigen medisch dossier MijnBravis biedt patiënten de mogelijkheid om online hun eigen dossier in te zien.

"Nu kan ik alle labuitslagen inzien."

"Ik kan thuis van achter de computer mijn dossier inkijken."

Medisch specialist

Cliëntenraad

Patiëntenpanel

 

Patiëntvragenlijsten online aanbieden Voorafgaand aan een afspraak via MijnBravis online een vragenlijst invullen. "Handig dat ik dit thuis, samen met mijn zoon, achter de computer kan doen."

Patiënt

Poli secretaresse

Virtuele tour over afdeling IC

Virtuele tour Oncologie Centrum

De patiënt kan via een online 'Viditour' alvast een kijkje nemen op de verpleegafdeling. "Zeer informatief. Goed om te zien op wat voor afdeling mijn man ligt."

Zorgmanagers

Intensivist

Verpleegkundigen

Communicatie

Overdracht / Nazorg Aanvragen voor patiëntennazorg en verpleegkundige overdracht digitaal uitwisselen met de ketenpartners. "Fijn om te weten dat mijn medische gegevens straks veilig en snel naar andere instellingen gaan." Transferverpleegkundige
LSP thuismedicatie Thuismedicatie digitaal opvragen bij stadsapotheken en apotheekhoudende huisartsen. “Met het LSP word ik als patiënt beter geholpen." Ziekenhuisapotheker
Webcam Consult
(Dermatologie)
Patiënten op afstand begeleiden. "Dit scheelt mij heel veel tijd. Ik hoef voor een gesprek met de dokter niet naar het ziekenhuis te komen."

Medisch specialist

Poli secretaresse

COPD-app App voor vroege herkenning van aanvalsymptomen en een bewegingsstimuleringsprogramma  "Ik zie nu pas dat ik op een dag veel te weinig beweeg en ik leer mijn COPD beter te begrijpen."

Care Innovation Centrum

Longverpleegkundigen

 

E-consult
(Oncologie Centrum)
Patiënten kunnen via een beveiligde omgeving online vragen stellen aan hun zorgverleners.

"Voor mij zou dit ideaal zijn, de drempel om te bellen is hoog."

"Soms weet ik niet wanneer ik wel of niet moet bellen, een bericht is zo verstuurd."

Medisch specialisten

Gespecialiseerd verpleegkundige

Patiënt

Afspraakherinnering per e-mail Patiënten proactief herinneren aan hun afspraken in de polikliniek. "Ik dacht dat mijn afspraak pas volgende week was. Door de herinneringsmail heb ik die gelukkig niet gemist."

Secretaresse poli

Receptie polikliniek

Communicatie

Information security officer

Cliëntenraad

E-coaching Orthopedie Patiënten worden per e-mail gecoacht en pro-actief geïnformeerd tijden hun behandeltraject voor een nieuwe heup of knie. "De mails van de specialist zijn heel attent en erg nuttig."

Medisch specialisten Orthopedie

Verpleegkundige specialist

Physician assistant

terug naar de startpagina Brave