Biuro Obsługi Pacjentów

W Biurze Obsługi Pacjentów można zasięgnąć informacji dotyczących:

  • Choroby, badań i leczenia.
  • Możliwości i przebiegu spraw w szpitalu Bravis.
  • Stowarzyszeń Pacjentów.
  • Możliwości kontaktu z osobami podzielającymi ten sam los.
  • Praw i obowiązków pacjenta.
  • Szpitalnego regulaminu składania skarg.

Biuro Obsługi Pacjentów otwarte jest w dni powszednie w godzinach od 08:30 do 17:00 i dostępne pod numerami telefonu 088 - 70 67 795 (Bergen op Zoom) i 088 - 70 68 576 (Roosendaal).

<<