Bezoekregeling Intensive Care en Hartbewaking

De bezoektijden op de Intensive Care en Hartbewaking zijn als volgt:

 • Van 14.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur voor 2 naasten
 • Van 14.30 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur voor overige bezoekers
 • Maximaal 2 personen op de kamer bij de patiënt.
 • In overleg met de verpleegkundige kan van de bezoektijden worden afgeweken.
 • In verband met infectiegevaar zijn bloemen en/of planten op de Intensive Care of Hartbewaking niet toegestaan.
 • Kinderen zijn welkom na overleg met de dienstdoende verpleegkundige.

 

Informatie voor bezoekers:

 • U kunt ons dag en nacht rechtstreeks bereiken via telefoonnummer
  •  088 - 7 067 469 voor locatie Bergen op Zoom
  •  088 - 70 68 600 voor locatie Roosendaal.
 • Bij voorkeur niet tussen 7:00 en 10:00 uur in verband met zorgactiviteiten.
 • De contactpersoon wordt voor 11.30 uur gebeld door de verpleegkundige om u te informeren over uw naaste.
 • Het is voor de verpleegkundigen belangrijk te weten wie namens de familie optreedt als contactpersoon.
 • Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau of lees de folder.
 • Het Bravis ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u daarom om waardevolle bezittingen (sieraden, geld, etc.) zoveel mogelijk thuis te laten of gebruik te maken van de desbetreffende persoonlijke kluisjes. 

Afspraken die gelden voor de bezoekers:

 • Familie verlaat de patiëntkamer op verzoek van verpleegkundige of specialist bij verzorging, behandeling en onderzoeken.
 • Familiekamer is niet bedoeld als ontvangstruimte voor overige familieleden/bezoekers;  dit kan in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Familie zorgt zelf voor eten en drinken. Koffie en thee zijn op de afdeling verkrijgbaar in de automaten bij de wachtruimte.
 • Familie zorgt ervoor dat de ruimte waarin men verblijft ordelijk en netjes is.