Behandeling herseninfarct

Patiënten bij wie de diagnose herseninfarct is gesteld, kunnen in aanmerking komen voor een trombolyse of trombectomie. Een herseninfarct kan worden veroorzaakt doordat een bloedstolsel een bloedvat afsluit. Als het duidelijk is dat een stolsel het herseninfarct veroorzaakt dan komt U mogelijk in aanmerking voor een trombolyse.

Intraveneuze trombolyse (via infuus)

Bij trombolyse krijgt u via een infuus een medicijn toegediend dat het bloedstolsel oplost. Hoe sneller u dit medicijn krijgt, hoe groter de kans op herstel. Trombolyse moet altijd binnen 4,5buur na het ontstaan van het infarct worden gestart.

Intra-arteriele trombectomie (via catheter)

Als het infarct korter dan 6 uur geleden heeft plaatsgevonden , komt u mogelijk in aanmerking voor een trombectomie. Bij deze behandeling verwijdert een arts via een katheter, welke in de bloedbaan wordt geschoven , het stolsel dat zich in een van de hersenvaten bevindt. Voor deze behandeling wordt u niet onder narcose gebracht.

Meestal krijgt U dus eerst een intraveneuze behandeling  (via infuus) gevolgd door een intra-arteriele behandeling (via catheter).

terug naar beroerte