Verwijdering van de baarmoeder

Om diverse redenen kunt u met uw gynaecoloog besluiten tot het verwijderen van de baarmoeder. Bijvoorbeeld vanwege menstruatieklachten, vleesbomen of een verzakking. De verwijdering kan op verschillende manieren plaatsvinden: via een buikoperatie, een kijkoperatie of door middel van een operatie via de vagina. De grootte de baarmoeder, de mate van verzakking en de reden waarom de baarmoeder verwijderd wordt, zijn bepalend voor de manier waarop de operatie plaatsvindt. Dit wordt op de polikliniek met u besproken.

Behandeling

Voor de verwijdering van de baarmoeder wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Over het algemeen wordt u geopereerd op de dag van opname. Bij een kijkbuisoperatie vindt de ingreep altijd onder algehele narcose plaats. Bij een ingreep via de vagina of via de buik bespreekt u de vorm van verdoving vooraf met de anesthesist. 

Bij een baarmoederverwijdering via de vagina en door middel van een kijkbuisoperatie is er altijd een kleine kans dat de gynaecoloog tijdens de ingreep alsnog moet overgaan op een buikoperatie. Als de baarmoeder via de buik wordt verwijderd kan dit via een horizontale snede (bikinisnede) of via een verticale snede. De reden van de operatie en de grootte van de baarmoeder bepalen op welke manier dit moet gebeuren.

De baarmoederhals (= baarmoedermond) wordt meestal verwijderd tijdens de ingreep. Bij een baarmoederverwijdering via de vagina is het om technische redenen niet mogelijk de baarmoederhals te behouden. Of de eierstokken en/of de eileiders ook worden verwijderd wordt op de polikliniek met u besproken.

Risico’s

Elke ingreep heeft risico’s, zo ook het verwijderen van de baarmoeder. Belangrijke risico’s zijn:

  • schade aan de omliggende structuren (blaas en urinewegen, darmen)
  • bloeding
  • infectie
  • trombose (bloedpropjes in de bloedvaten).

Om kansen op infectie en trombose te verkleinen wordt rondom de ingreep antibiotica gegeven en na de ingreep tot ontslag dagelijks een injectie met een bloedverdunner.

Leefregels en herstel

Na de operatie blijft u nog enkele dagen in het ziekenhuis. Na een kijkoperatie of vaginale operatie gaan de meeste mensen 1 à 2 dagen later naar huis. Na een buikoperatie is dat meestal een paar dagen langer. Voor de periode na het ontslag krijgt u zogenaamde leefregels mee. Dit zijn adviezen om u te helpen bij het herstel. De duur van het uiteindelijke herstel is bij elke vrouw verschillend, maar reken op zes weken.

Meer informatie

terug naar onderzoek en behandeling

Contactgegevens gyn def.JPG